Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Proces ziekmelding bij overeenkomsten met uitzendbeding

Proces ziekmelding bij overeenkomsten met uitzendbeding

Proces ziekmelding

Het proces ziekmelding bij UWV bij overeenkomsten met uitzendbeding. Per 1 juli 2023 wordt in de cao voor uitzendkrachten vastgelegd dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer kan eindigen in het geval van arbeidsongeschiktheid. Er geldt vanaf dat moment een loondoorbetaling tot het einde van de uitzendovereenkomst.

Heeft u als uitzendbureau een zieke uitzendkracht met uitzendbeding? Dan stopt de uitzendovereenkomst zoals gezegd niet meer automatisch. U kunt alleen een Ziektewet-uitkering bij het UWV aanvragen, als het bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt het inleencontract beëindigt.

In het proces van het ziekmelden bij het UWV verandert per 1 juli 2023 een aantal zaken.

Ziekmelding bij het UWV

In de oude situatie met overeenkomsten met uitzendbeding moest u uw uitzendkracht uiterlijk op de vierde ziektedag ziekmelden bij het UWV. Dit verandert per 1 juli 2023. U dient de uitzendkracht op de dag dat de overeengekomen einddatum van de uitzendovereenkomst is bereikt, ziek te melden. U moet uw ziekteaangifte ook niet te vroeg doen (maximaal 10 dagen voor datum einde overeenkomst), het UWV kan deze dan niet in behandeling nemen.
Belangrijk is dat u vastlegt dat het bedrijf welke de uitzendkracht inhuurt het inleencontract beëindigd heeft. Het UWV kan vragen om een schriftelijke verklaring om te beoordelen of de uitzendkracht een Ziektewet-uitkering kan krijgen.

Einddatum contract vermelden

Bij de ziekmelding dient u de einddatum van het contract / de uitzendovereenkomst te vermelden. Wanneer u dit niet doet, kan het UWV de ziekmelding niet direct in behandeling nemen, maar vraagt het UWV de einddatum eerst alsnog schriftelijk bij u op.

Ziekmelding voor meerdere IKV’s

U kunt per uitzendkracht op hetzelfde loonheffingsnummer en met dezelfde eerste ziektedag maar één digitale ziekmelding doen. Is de ziekmelding van toepassing op meerdere IKV’s? Geef bij de ziekmelding dan aan dat deze ook geldt voor de andere IKV’s. Dan kan het UWV dit in het systeem verwerken.

Bron: NBBU.nl, UWV.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht