Payroll en uitzenden special

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 01-01-2020 in werking getreden. In het tijdperk voor de Wab was er weinig verschil tussen een uitzendkracht en een payrollkracht. De Wab bracht hier verandering in. Na ruim een jaar nieuwe wetgeving op dit gebied is er veel veranderd in uitzend- en payrollland. Tijd om stil te staan bij drie belangrijke onderwerpen die elk in een aparte Blog en Podcast nader behandeld worden door Bureau Cicero (Maarten de Jong) en VRF Advocaten (Hendarin Mouselli). In deze serie die afgesloten wordt met een webinar op 27 mei komen de volgende onderwerpen aan de orde en zal tijdens het webinar nader worden ingegaan op ieder deelaspect. Zodat het wat meer ‘handen en voeten’ krijgt voor de praktijk.

  • Wie is de payrollkracht?

    Wij hebben hieronder aan de hand van de definitie van de payrollovereenkomst, de uitzendovereenkomst en de reguliere arbeidsovereenkomst een overzicht gemaakt van de belangrijkste kenmerken van de payrollkracht, uitzendkracht en werknemer die rechtstreeks in dienst is bij de opdrachtgever.

    Lees verder >

  • Welke rechten heeft de payrollkracht

    Een payrollkracht heeft, sinds 1 januari 2020 ex artikel 8a Waadi, recht op gelijke behandeling. Dit betekent concreet recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt.

    Lees verder >

Overzicht podcasts en webinar

In deze 3 blogs wordt verwezen naar podcasts en webinars. Hieronder een compleet overzicht van beide en een directe link om ze te beluisteren. Op moment van lancering zal de podcast link hier beschikbaar zijn, het is mogelijk om vragen te stellen over de artikelen door deze in te spreken.

Heeft u een vraag die u wil stellen?

We proberen zoveel mogelijk vragen mee te nemen in de podcasts.

Volg alle podcasts van Bureau Cicero via de volgende kanalen:

Breaker Logo  Google Podcasts Logo  Pocket Casts Logo  RadioPublic Logo  Spotify Logo

Webinar 27 mei

Meer weten over het verschil tussen uitzenden en payrolling na Wab en de keuzes die u kunt maken? Meld u hieronder aan voor ons webinar op 27 mei. U wordt in 1 uur bijgepraat door Maarten de Jong van Bureau Cicero, Hendarin Mouselli van VRF advocaten en Tjebbe van Oostenbruggen , algemeen directeur van Brainnet / PRO Unlimited.

.