De Wet Aanpak Schijnconstructies

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) per 1 juli 2015 gedeeltelijk van kracht!

De WAS is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen.
Schijnconstructies leiden tot verdringing van Nederlandse werknemers. Werkgevers (of inleners) kunnen zo werknemers uit het buitenland goedkoop laten werken. Bovendien ontduiken zij op deze wijze sociale premies. Dit is ongewenst maar tot nu toe nog niet altijd illegaal. Goedwillende ondernemers en werknemers hebben daardoor te maken met oneerlijke concurrentie. De WAS wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers.

Het volledige artikel vindt u hier in een handig Pdf-formaat, zodat u dit aan uw klanten kunt doorgeven.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *