Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Fiscale knelpunten grensarbeiders

Fiscale knelpunten grensarbeiders

fiscale knelpunten

Fiscale knelpunten grensarbeiders

Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat in op vragen over de rapportage van fiscale knelpunten voor grensarbeiders waaronder over de de 30%-regeling.

150-kilometergrens in 30%-regeling

Gevraagd wordt wanneer de uitspraak van de Hoge Raad over de 150-kilometergrens in de 30%-regeling komt en of de 30%-regeling aanleiding geeft tot een systematische overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten.

Het HvJ EU heeft bij arrest van 24 februari 2015 geoordeeld dat de 150-kilometergrens op zichzelf geen indirecte discriminatie of belemmering van het vrij verkeer van werknemers vormt. Vervolgens heeft het HvJ EU geoordeeld dat dit anders zou kunnen zijn indien “de forfaitaire regeling systematisch aanleiding geeft tot een duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten”.

Bij aanvullende conclusie van 29 september 2015 heeft advocaat-generaal Niessen uitspraak gedaan in deze zaak. Hij is van mening dat geen sprake is van systematische en duidelijke overcompensatie, zodat strijdigheid met het recht van de Europese Unie zich naar zijn mening niet voordoet.Het arrest van de Hoge Raad volgt doorgaans binnen zes maanden na de conclusie van de advocaat-generaal.

Specifiek deskundig en salarisnorm

Wat zegt het salaris van een persoon over diens deskundigheid?
De eis dat een werknemer moet beschikken over specifieke deskundigheid is met ingang van 1 januari 2012 ingevuld door een salarisnorm. Vóór 2012 moest nog afzonderlijk worden getoetst of een werknemer over specifieke deskundigheid beschikte. De salarisnorm is geïntroduceerd om duidelijkheid te scheppen, eenvoud te bereiken en de budgettaire houdbaarheid van de regeling te waarborgen. Uit de vele jurisprudentie over de deskundigheidstoets van voor 2012 volgde dat sneller sprake was van specifieke deskundigheid dan bij de introductie van de regeling was beoogd. Hierdoor werd de 30%-regeling ruimer toegepast dan de bedoeling was.
Om de 30%-regeling op dit punt beter te richten, is de salarisnorm ingevoerd. De specifieke deskundigheid van een werknemer komt in belangrijke mate tot uitdrukking in de hoogte van het salaris. Voor bepaalde categorieën werknemers, zoals werknemers met een mastertitel die jonger zijn dan 30 jaar en promovendi, geldt een aangepaste salarisnorm. Daarnaast voorkomt de salarisnorm gerechtelijke procedures.

30%-regeling in cijfers

Hoe hoog zijn de gemiddelde extraterritoriale kosten voor diegenen die gebruik maken van de 30%-regeling?

Omdat de 30%-regeling als forfait wordt toegepast, zijn er geen gegevens over de hoogte van de gemiddelde werkelijke extraterritoriale kosten van diegenen die gebruik maken van de 30%-regeling. Het is inherent aan het hanteren van een forfait dat de hoogte van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten niet bijgehouden hoeft te worden. Een belangrijk aspect van de 30%-regeling is namelijk een beperking van de administratieve lasten.

Het aantal gebruikers van de 30%-regeling was in 2014: 51.975 (2013: 48.757). De loonsom was in 2014: 3.323 mln euro (2013: 3.092 mln euro). De maximale onbelaste vergoeding (30/70 van loonsom) was in 2014 1.424 mln euro (2013: 1.325 mln euro).

(Bron: Flexnieuws)

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht