Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Wet DBA: Modelovereenkomst Bemiddeling ZZP’ers

Wet DBA: Modelovereenkomst Bemiddeling ZZP’ers

Wet DBA: Modelovereenkomst Bemiddeling ZZP'ers

De modelovereenkomst voor bemiddeling van ZZP’ers die door de NBBU bij de Belastingdienst is ingediend, werd onlangs ook goedgekeurd. Deze modelovereenkomst kan door iedere arbeidsbemiddelaar worden gebruikt wanneer ZZP’ers bemiddeld worden bij de opdrachtgever.

Wat is bemiddeling van ZZP’ers?

Van bemiddeling van ZZP’ers door een arbeidsbemiddelaar (uitzendbureau, detacheerder, broker) is sprake wanneer de dienstverlening uitsluitend bemiddeling van vraag en aanbod van ZZP’ers inhoudt en zich dus niet richt op tussenkomst.
Bij bemiddeling sluit de uiteindelijke opdrachtgever een directe overeenkomst van opdracht met de ZZP’er. Contractueel en juridisch is er dus geen tussenkomst in de aanneming en de verstrekking van de opdracht door de arbeidsbemiddelaar.
De bemiddelaar kan wel het facturatieproces namens de ZZP’er faciliteren (opstellen, factureren, debiteurenbeheer namens de ZZP’er). Op deze wijze loopt het commerciële proces (inclusief marge) hetzelfde als bij tussenkomst.

Hiermee komt het potentiele risico op loonheffingen in verband met het vaststellen van een dienstverband inzake de inzet van de ZZP’er direct bij de opdrachtgever te liggen en niet bij de bemiddelingsorganisatie.

Voor de arbeidsbemiddelaar kan het commerciële proces gelijklopen met de variant van tussenkomst. De risico’s op naheffingen zijn bij juiste toepassing en gebruik van modelovereenkomsten voor bemiddeling vrijwel nihil.

Nadeel voor de opdrachtgever is dat deze met de ZZP’er direct een (model)overeenkomst dient te sluiten, waarbij alle risico’s voor het niet juist toepassen van wet- en regelgeving (naheffing loonbelasting en eventuele boetes) resulteert in een directe aanspraak van de fiscus bij de opdrachtgever. In geval van tussenkomst liggen deze (eerste) risico’s bij de arbeidsbemiddelaar.

BRON: Flexnieuws

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht