Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / WAB / WAB special – Sterke kostenstijging voor alle flex-personeel (Hoog – Laag premie WW)

WAB special – Sterke kostenstijging voor alle flex-personeel (Hoog – Laag premie WW)

premieheffing WW

Dit artikel is onderdeel van onze WAB-special. In deze artikelen gaat men de belangrijkste onderdelen van de WAB en de wijzigingen die deze in de praktijk tot gevolg hebben behandelen.
Deze informatie is bedoeld voor werkgevers, zoals uitzenders, payrollers, reguliere werkgevers, als aanzet om verdere verdieping in de soms complexe materie elders te zoeken. Het doel van deze special is om te wijzen op de aanstaande wijzigingen. Die vanaf ingangsdatum van de WAB per 01-01-2020 van kracht worden.

Verandering

Men gaat vanaf 2020 voor de premieheffing WW onderscheid maken tussen vaste arbeidscontracten (WW-premie ‘laag’ 2.94%) en alle overige arbeidscontracten (WW-premie ‘hoog’ 7.94%). Dit geldt voor alle werkgevers in Nederland. Het verschil is 5% aan loonkosten.

Ondernemingen dienen vanaf 2020 hun medewerkers voor de loonadministratie in te delen in premie WW hoog of premie WW laag. Er gelden hiervoor ook eisen voor de loonstroken per 2020.

Waar heeft de wijziging betrekking op

Op alle arbeidscontracten van alle werkgevers in Nederland met werknemers ouder dan 18 jaar (enkele uitzonderingen daargelaten).

Er komt hiermee dus onderscheid tussen een vast contract in de zin van het arbeidsrecht en een vast contract in fiscaal opzicht.

Een vast contract in fiscale zin (voor de lage WW premie) dient te voldoen aan een aantal criteria:

  • het is voor onbepaalde duur is afgesloten.
  • het is schriftelijk overeengekomen (ondertekend door beide partijen).
  • de omvang van de arbeidsduur en het daarmee gepaard gaande salaris per periode is eenduidig vastgelegd.
  • de afspraken worden ook daadwerkelijk uitgevoerd.
  • bij minder dan 35 uur per week arbeid moet afwijking is in het aantal uren minder dan 30% zijn.

Wanneer er minder dan 35 uur arbeid per week zijn overeengekomen. Dan geldt dat een verschil tussen de contracturen en het feitelijk aantal gewerkte uren maximaal 30% mag afwijken van het oorspronkelijk aantal overeengekomen uren. Dit gaat men meten over een periode van maximaal 12 maanden.
Is het afwijkingspercentage hoger dan 30%? Dan geldt dat de ‘lage’ premie over de gehele periode met terugwerkende kracht gecorrigeerd moet worden naar het ‘hoge’ percentage. Dit kan dus over meerdere kalenderjaren een correctie tot gevolg hebben.

Wat is een flexcontract volgens de definities van de WAB?

Alle overige contracten ofwel alle contracten die niet aan de eisen voor een vast contract voor de lage WW premie voldoen.
Uitzendcontracten en payroll contracten voor tijdelijke duur, min/max contracten, vaste contracten met nul-uren, oproepovereenkomsten, vaste arbeidsovereenkomsten waarbij men over een periode een wisselend aantal uren werkt. En ook wisselend beloond wordt. Ook hiervoor geldt standaard de ‘hoge’ WW premie.

De ‘hoge’ premie geldt ook voor vaste contracten die in de proeftijd van maximaal 2 maanden ontbonden zijn. En voor overeenkomsten die de beschreven 30% regel overschrijden. Deze voldoen niet meer aan de criteria voor vaste contracten en moeten vanaf start van de overeenkomst (m.i.v. 01-01-2020) naar de premie ‘hoog’ gecorrigeerd worden.

Gevolgen: Voor alle werkgevers in Nederland betekent dit nieuwe WW premie stelsel een kostenstijging van ca. 1.6% tot ruim 4.5% aan werkgeverslasten voor medewerkers die geen vast contract hebben.

De werkgevers die vaste medewerkers in dienst hebben gaan met ingang van 2020 minder WW premie betalen dan in 2019. En hebben hiermee een loonkostenvoordeel voor deze vaste medewerkers.

Aandachtspunten, 1: vanaf de eerste aangifte loonheffingen is het verplicht om alle arbeidsverhoudingen in de loonaangifte te voorzien van de volgende gegevens:
–  arbeidsovereenkomst vast ja/nee
– schriftelijk overeengekomen ja/nee

Deze gegevens gaat men ook verplicht duidelijk aangeven op de loonstrook vanaf januari 2020.

Aandachtspunten, 2: Overeenkomsten die stilzwijgend van bepaalde tijd zonder een nieuwe overeenkomst te sluiten of zonder een schriftelijke en getekende bevestiging door de werkgever en de werknemer overgegaan zijn van tijdelijk naar vast contract, kwalificeren NIET als vast contract. Dit kan ook het geval zijn met een uitzendcontract van fase B (3) dan niet schriftelijk in een fase C (4) contract vastgelegd is.
Om in aanmerking te komen voor de lage WW premie dient men alsnog een overeenkomst te sluiten of een schriftelijk addendum op te stellen. Hierin dient de ingangsdatum vaste contract, arbeidsomvang en het salaris en uiteraard de gegevens en functie van de medewerker (minimaal) vastgelegd te zijn. En door werkgever en werknemer beide ondertekend te worden.

Overgangsregel voor huidige overeenkomsten

Overgangsregel voor huidige overeenkomsten: deze is er niet. De nieuwe hoog/laag indeling voor de WW-premie geldt voor alle lopende overeenkomsten en alle toekomstige overeenkomsten vanaf 2020. Het is hierbij dus niet relevant of de werkgever een uitzendonderneming is of niet.

Nota bene: Het conceptvoorstel van de WAB is aangepast. In de voorstellen is de ‘lage’ WW-premie met terugwerkende kracht aangepast naar ‘hoog’ als er binnen een jaar (12 maanden) na het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd een WW-uitkering is toegekend aan de werknemer.
Dit geldt o.a. bij een ontbinding met wederzijds goedvinden, ofwel via een vaststellingsovereenkomst of bij vertrek van de werknemer, die binnen de 12 maanden elders door ontslag alsnog WW krijgt.
Let op: Deze regel is uitgesteld en men kan deze alsnog in 2021 doorvoeren. In dat geval geldt deze regel alsnog. En ook voor lopende contracten die na invoering van deze regel binnen 12 maanden ontbonden worden. In dat geval zou een in 2020 gesloten contract met WW premie laag alsnog weer met terugwerkende kracht resulteren in correctie naar WW premie hoog.
Werkgevers die nu vaste contracten aanbieden in 2020 en vervolgens deze met een vaststellingsovereenkomst beëindigen. En hiermee proberen de hoge premie te ‘ontwijken’, kunnen daarmee dus zeer hoge kosten tegemoet zien wanneer deze uitgestelde regel alsnog in 2021 van kracht wordt.

Nieuwsartikelen Bureau Cicero

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@bureaucicero.nl.

Plaats een bericht