Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Regels oproepovereenkomst wijzigen per 1 juli 2021

Regels oproepovereenkomst wijzigen per 1 juli 2021

Nieuwe norm SNF-regulier register per 1 juni

Sinds 1 januari 2020 is een werkgever verplicht om oproepkrachten na een oproepovereenkomst van 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste urenomvang. Het was onduidelijk wanneer een oproepkracht op dit aanbod moest reageren. Een nieuwe wetswijziging maakt een einde aan deze onduidelijkheid

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) staat omschreven dat de werkgever de oproepkracht een schriftelijk aanbod moet doen voor een vaste urenomvang na een oproepovereenkomst van 12 maanden. De werkgever moet dit aanbod doen binnen een maand nadat de oproepkracht 12 maanden had gewerkt als oproepkracht. Het aanbod moet gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang van de verstreken 12 maanden.

Regels oproepovereenkomst verduidelijkt

Tot op heden was het onduidelijk wanneer de oproepkracht op dit aanbod moest reageren. Door een nieuwe wetswijziging komt er een einde aan deze onduidelijkheid. Met ingang van 1 juli 2021 heeft de oproepkracht maximaal een maand de tijd om het aanbod te aanvaarden van zijn werkgever. Tot 1 juli was het ten minste 1 maand, waardoor het onduidelijk bleef wanneer je nog kon reageren.

Als de oproepkracht het aanbod accepteert krijgt de oproepkracht een vaste arbeidsduur uiterlijk de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken na de twaalf maanden waarover de gemiddelde arbeidsduur is berekend.

Belang van het doen van een aanbod

Het doen van een aanbod na 12 maanden is van groot belang. Als u geen aanbod doet voor het gemiddelde van de arbeidsomvang van de afgelopen 12 maanden dan kan de oproepkracht met terugwerkende kracht loon over de uren claimen waarvoor een aanbiedingsverplichting geldt. Dit verjaart pas naar 5 jaar.

Het vastleggen van het schriftelijke aanbod en de correspondentie die hiermee verband houdt is daarmee een belangrijk onderdeel van het personeelsdossier van werknemer door werkgever. Zonder deze aantoonbare schriftelijke vastlegging is het aantonen van de wettelijke verplichtingen niet mogelijk.

Oproepkracht blijven

Er zijn natuurlijk ook oproepkrachten die helemaal geen vast aantal uren willen na 12 maanden. Zij vinden de flexibiliteit juist prettig. Oproepkrachten kunnen ook na 12 maanden dienstverband blijven werken als ze het aanbod voor vaste uren afslaan. Ook indien dit het geval is, dient dit schriftelijk vastgelegd en bewaard te worden.

Let er in het geval dat de werknemer oproepkracht wil blijven wel op u als werkgever ieder jaar weer opnieuw een aanbiedingsverplichting heeft en u jaarlijks een schriftelijk aanbod dient te doen. Dit geldt ook wanneer de oproepkracht een eerder aanbod niet heeft geaccepteerd.

Bron: Personeelsnet.nl

Plaats een bericht