Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Wettelijk minimumloon (WML) stijgt 01 juli 2021

Wettelijk minimumloon (WML) stijgt 01 juli 2021

Het wettelijk minimumloon zal per 01 juli 2021 verhoogd worden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de verhoging van het wettelijk minimumloon in de Staatscourant gepubliceerd. Werknemers die het minimumloon uitbetaald krijgen, zullen door deze verhoging 0,96% ten opzichte van het wettelijk minimumloon dat geldt vanaf januari 2021 erop vooruit gaan.

Hierbij de link naar de tabellen met de nieuwe minimumlonen per 01 juli 2021: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-21343.html

De stijging van het bruto minimumloon gaat naar € 1.701,00 per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. De lengte van een fulltime werkweek in de onderneming bepaalt het exacte loon.

Een vast bruto minimum uurloon is er hierdoor niet. Het uurloon is immers afhankelijk van de (in de cao vastgelegde) Normale Arbeidsduur (NAD) welke geldt voor de werkgever of opdrachtgever in geval van ter beschikkingstelling.

Als u medewerkers ter beschikking stelt aan een opdrachtgever, dan dient u altijd goed op te letten welke Normale Arbeidsduur (NAD) bij deze opdrachtgever van toepassing is. U dient immers (minimaal) het WML geldend voor deze NAD toe te passen en ook uit te betalen.

Hanteer het juiste minimum loon o.b.v. de geldende Normale Arbeidsduur (NAD)

Ook is dit bruto minimum (uur)loon belangrijk als het gaat om inhoudingen op het loon. Hanteert u een onjuiste NAD (bijvoorbeeld 40 uur/week daar waar 38 uur/week van toepassing is)? Dan volgt hieruit een onjuist (te laag) minimum uurloon. Gaat u op basis van dit te lage minimum uurloon berekeningen maken en inhoudingen doen, dan loopt u het risico onder het juiste minimum uurloon uw loonbetalingen te doen. Dit kan leiden tot (hoge) boetes in het kader van het niet uitkeren van het juiste WML.

Bronnen:

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht