Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Opvolging Wet DBA – nieuwe richting deels bekend

Opvolging Wet DBA – nieuwe richting deels bekend

Met ingang van 01-10-2021 beoogt minister Koolmees nieuwe wetgeving te introduceren voor het werken met ZZP’ers. Met het Wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen en de Zelfstandigen verklaring worden de contouren van de opvolger van de wet DBA duidelijker.
Het kabinet wil hiermee het verschil in behandeling tussen ZZP‘ers en werknemers verkleinen. Ook wil het kabinet dat er beleid komt dat recht doet aan de grote onderlinge verschillen tussen ZZP‘ers.

De plannen zijn in een wetsvoorstel uitgewerkt. Middels een internetconsultatie is er de optie om commentaar te geven. Ook u kunt dit doen.

Nieuw voor ZZP’ers: een minimum uurtarief van € 16

Het doel van dit minimum is het voorkomen dat ZZP’ers voor een te laag tarief gaan werken. Waarbij feitelijk onder het bestaansminimum gewerkt wordt en waarbij er onvoldoende inkomsten zijn zich te verzekeren of om te sparen voor mindere tijden. Let op: alle ZZP‘ers (dus die met zakelijke klanten als ook die met particuliere klanten) moeten straks minimaal dit bedrag per uur gaan verdienen.

Voor zakelijke opdrachtgevers wordt het extra belangrijk om een goede administratie bij te houden. En uiteraard ook duidelijke, schriftelijke afspraken te maken met een ZZP’er. Indien er gewerkt wordt op basis van aangenomen werk dat met 1 vast bedrag wordt betaald. Immers, er moet uit deze administratie achteraf vastgesteld kunnen worden dat het minimum uurtarief van € 16,- daadwerkelijk behaald is. Hierbij geldt dat ook voorbereiding van het werk, planning, offertes schrijven en diverse andere (administratieve) werkzaamheden meegeteld worden in de berekening van het feitelijk aantal gewerkte uren. Blijkt dat de aanneemsom gedeeld door dit aantal uren lager is dan € 16,- dan zal er bijbetaald moeten worden.

Zelfstandigenverklaring

De introductie van de nieuwe wet voor ZZP’ers onderscheidt de diverse groepen ZZP’ers op basis van de door hen gehanteerde uurtarieven.

  1. ZZP’ers die onder € 16,– per uur berekenen zal niet langer kwalificeren voor zelfstandigheid. En daarmee dus niet langer als ZZP’er aan de slag.
  2. De groep ZZP’ers die tussen € 16,– en € 75,- per uur factureert
  3. De ZZP’ers die meer dan € 75,– per uur berekenen

Voor deze laatste groep wil het kabinet meer ruimte bieden om zelfstandig te kunnen ondernemen. Men zal hierbij meer (administratieve) bewegingsvrijheid krijgen. Dit kan met een zelfstandigenverklaring, waarbij er met de opdrachtgever de afspraak is dat men als zelfstandige werkt.

Voorwaarden

Een van de voorwaarden om deze zelfstandigenverklaring te kunnen verkrijgen is dat er een verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel is. Daarnaast uiteraard een overeenkomst die aan diverse nog nader te bepalen voorwaarden voldoet (een OVO of OVA). En het besproken uurtarief van minimaal € 75,– dient daadwerkelijk in rekening gebracht te worden.

Het is de bedoeling dat wanneer er aan deze minimale voorwaarden voldaan wordt, en er maximaal een jaar op basis van deze zelfstandigenverklaring gewerkt wordt, er voor ZZP’er en opdrachtgever geen risico’s op naheffingen zoals op de loonheffing zijn.

Op basis van de zelfstandigenverklaring is het de bedoeling dat beide partijen zoveel mogelijk zekerheid krijgen. Dit betreft zekerheid over hun arbeidsrechtelijke relatie en daarmee ook de verplichtingen rondom pensioen en cao-bepalingen.

Bovenstaande zijn nog wetsvoorstellen die middels de internetconsultatie verdere input krijgen. Deze input neemt men mee in de verdere uitwerking of bij het toetsen van deze voorstellen door het kabinet. U kunt hiertoe dus zelf ook input geven, zie hiertoe de onderstaande link. Hier is ook de volledige tekst van de twee wetsvoorstellen en de memorie van toelichting hierop te vinden.

Bron:

internetconsultatie

flexnieuws

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@bureaucicero.nl.

Plaats een bericht