Home / Blogs, Specials en Opinie / Blog: Welkom bij Bureau Cicero!

Blog: Welkom bij Bureau Cicero!

Bureau Cicero

Bureau Cicero bestaat uit een groep inspecteurs die controleren op “verplichtingen uit arbeid”. Denk aan: SNA keurmerk, PayOK, PayChecked, SNF, Bovib, enz. Onze inspecteurs willen de inhoud zo goed mogelijk beheersen en daarmee een perfect product neerzetten. Werken neemt een groot deel van de dagelijkse tijd in beslag. Daarom vinden we het bij Bureau Cicero belangrijk dat werken leuk en inspirerend is. Bij Bureau Cicero inspireren we onze klanten om beter te worden en werken we aan het bereiken van onze doelen. Ieder bouwt op eigen wijze mee aan deze organisatie waar gewerkt wordt met plezier!

Onze taak

Als inspectie instelling is het onze taak om ondernemingen te controleren op de vraag of ze aan een gestelde norm voldoen. Dat kan op verschillende manieren, je kan:

  1. De norm letterlijk toepassen en je zet in het juiste vakje een v of een x.
  2. Scherp beoordelen hoever een normpunt reikt. Als de onderneming daaraan voldoet is het goed, ook al zie je dat er eigenlijk verder niet veel van klopt.
  3. Heel precies alle punten in detail controleren, en strak blijven volgen dat alle details in orde komen. Ook al voegt dit dan weinig toe aan het goed functioneren van een organisatie.
  4. In de geest van de norm controleren of de onderneming voldoet en uitleggen waar het beter kan en waarom.

Wat we doen

Dat laatste doen we. Wij willen graag in de geest van de norm controleren. We willen niet oppervlakkig vinkjes neerzetten, gaan niet voor een zesje. Willen geen slimme uitleg aan een normpunt geven, zodat de klant er toch mee wegkomt, terwijl hij het eigenlijk niet verdient. We zijn geen moraalridders die achter goed of fout aan zitten. Je komt er niet verder mee. Het gaat om de toekomst; onze klanten willen daaraan werken en niet het risico lopen teruggeworpen te worden door allerlei onderzoeken en claims.

Onze klanten

Klanten die gericht zijn op de toekomst weten dat een goede audit ze verder helpt in hun risicobeheer. Onze klanten zijn niet bang voor de inspecteur van Cicero. Ze staan open voor kritiek en ze begrijpen dat de inspecteur er niet op uit is om ze uit het register te zetten. Onze inspecteurs begrijpen dat inschrijving in het register van SNA (NEN 4400-1) een “license to produce” is. Zonder inschrijving geen toekomst. Wanneer een inspecteur een groot probleem constateert bij een inspectie, zal onze klant zijn uiterste best doen om dat op te lossen. Het gaat immers om de toekomst! Wij ondersteunen dat met duidelijke voorlichting. Zo proberen wij op onze eigen manier bij te dragen aan het succes van onze klanten.

Kernwaarden Bureau Cicero

Onze kernwaarden: output georiënteerd, zelfstandig, leren, effectiviteit, professioneel:

  • We zijn output georiënteerd; een goede inspectie is een kwalitatief zorgvuldige inspectie. De output is een helder rapport binnen een redelijke termijn, waar de klant mee verder kan.
  • We werken allemaal zelfstandig; een inspecteur heeft de leiding over het inspectieproces bij de klant. Als experts onder elkaar hebben we geen leiding nodig en werken we met onderlinge afstemming.
  • We zijn professionals die altijd blijven leren; Cicero leert graag door. Onze inspecteurs staan ervoor open om iets te leren van collega’s en van klanten. Er wordt niet gestraft. Iedereen maakt weleens een fout. Een goede professional heeft de wijsheid niet in pacht, kent zijn grenzen en weet wanner hij een collega moet bellen met een vraag.
  • We werken altijd aan effectiviteit; we denken altijd na over de vraag hoe we het gehele inspectieproces effectiever kunnen maken met minder “gedoe” voor de klant. We vragen ons daarnaast altijd af hoe kunnen we onze klanten het beste faciliteren, bijv. bij de voorbereiding met betere checklists. We werken altijd goed voorbereid; we gaan voor een soepele samenwerking en een prettige kennisoverdracht. Dit doen we door ons zelf goed voor te bereiden en van onze klanten verwachten we hetzelfde.
  • We zijn professionals die werken met professionals; onze klanten zijn op continuïteit gericht, met professionals die goed zijn in hun vak en beter willen worden, die niet afgeleid willen worden door problemen met SNCU, belastingdienst, inspectie SZW en noem maar op.

Kortom, bedrijven die met hun toekomst en die van hun klant bezig zijn!

Missie van Bureau Cicero

Cicero wil de beste inspectie-instelling zijn van het Noordelijk Halfrond. We vinden het heel leuk om die wedstrijd te winnen, maar wel volgens de regels van fair play.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht