Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / Contractflexibiliteit mogelijk verkort van 5,5 naar 4 jaar

Contractflexibiliteit mogelijk verkort van 5,5 naar 4 jaar

Om uitzendkrachten meer zekerheid te bieden zijn de ABU en NBBU mogelijk bereid om de contractflexibiliteit in de ABU en NBBU cao’s in te korten van 5,5 naar 4 jaar. Daarnaast wordt in de cao onderhandelingen besproken dat het gebruik van het uitzendbeding mogelijk wordt ingeperkt. Namelijk tot 52 gewerkte weken, in plaats van nu 78 gewerkte weken. Vakbond FNV wil dat het gebruik van het uitzendbeding wordt verkort tot 26 weken. En roept de politiek op om een eind te maken aan de praktijk van het ‘rondpompen van uitzendkrachten’. 

De ABU en NBBU erkennen dat ‘een groeiende groep uitzendkrachten steeds langer en soms structureel is aangewezen op uitzendwerk’. Daarbij is vastgesteld dat veel inleners ervoor kiezen om structurele werkzaamheden door externe flexibiliteit (veelal uitzendkrachten) in te laten vullen. Dit beperkt de doorstroommogelijkheden en daardoor worden risico’s voor flexibiliteit vaak afgewenteld op de flexkracht.  

De ABU en NBBU willen daarom naar eigen zeggen bij de komende cao-onderhandelingen inzetten op het bieden van meer perspectief voor uitzendkrachten.

  • Investeringen in duurzame inzetbaarheid
  • Een verbeterde pensioenregeling
  • Verkorting van de uitzendduur
  • De contractflexibiliteit
  • En de invoering van standaard uitzendcontracten zijn een oordeel van het pakket van voorstellen dat de ABU en de NBBU aan de vakbonden doet. 

Contractflexibiliteit verkorten

De ABU en NBBU stellen voor de contractflexibiliteit in de eigen cao’s te verkorten van 5,5 naar 4 jaar. Daarnaast het gebruik van het uitzendbeding in te korten naar 52 gewerkte weken. Op dit moment is de mogelijkheid tot het gebruiken van het uitzendbeding 78 gewerkte weken.  

Tevens ligt er een voorstel voor het invoeren van standaardcontracten voor uitzenden. Deze is bedoeld om het speelveld binnen de branche gelijk te krijgen. 

Investeren in duurzaam inzetbaarheid

De ABU en de NBBU zetten daarnaast in op duurzaam inzetbaarheid. Jurriën Koops, directeur van de ABU: ‘Duurzaam inzetbaarheid, dus onder meer investeren in scholing en ontwikkeling, biedt perspectief op de lange termijn. Wij zijn dan ook bereid om onze investeringen hierin te verhogen van 198 miljoen euro naar 365 miljoen euro’. 

Marco Bastian, directeur van de NBBU: ‘De uitzendbranche schept ieder jaar werkgelegenheid voor honderdduizenden mensen. Wij zijn bereid blijvend te investeren in het perspectief van deze werkenden. Door duurzaam inzetbaarheid, maar ook bijvoorbeeld door verbetering van het pensioen voor uitzendkrachten. Daarmee wordt hun positie steeds verder versterkt’. 

FNV: fase uitzendbeding naar 26 weken

Vakbond FNV komt naar buiten met een oproep aan de politiek om de positie van de uitzendkrachten juist bij wet te versterken. Naast het uitbannen van de nul-uren contracten wil de vakbond dat de periode voor het toepassen van het uitzendbeding drastisch wordt verkort tot eenmalig 26 weken. De periode van het toepassen van het uitzendbeding staat nu op 78 weken voor de cao’s ABU en NBBU en kan volgens de vakbond voor het rondpompen van uitzendkrachten van uitzendbaan naar uitzendbaan telkens weer opnieuw ingaan. 

‘Na die 26 weken moeten de uitzendkrachten automatisch meer zekerheid krijgen, zodat ze niet zomaar van de ene op de andere dag op straat gezet kunnen worden’, zegt Zakaria Boufangacha arbeidsvoorwaarden coördinator FNV. 

Heeft u vragen over dit artikel? Of bent u geïnteresseerd in de toetsingen die wij kunnen uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op via e-mail contact@cicero.nl of bel ons op 038 7200821.

Bron: SalarisNet

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht