Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / SNF register maandelijks bijwerken

SNF register maandelijks bijwerken

SNF-keurmerk: locatieregister maandelijks bijwerken, ook voor SNF-inhuur keurmerk

Werkgevers die werknemers huisvesten kunnen deze huisvesting laten certificeren via Stichting Normering Flexwonen (SNF). Dit locatieregister moet maandelijks bijgewerkt worden. Ook voor het SNF-inhuur kenmerk! 

SNF beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van werknemers en is vooral bekend in verband met de huisvesting van arbeidsmigranten. SNF houdt bij welke werkgevers aan de normen, publiceert deze online en onderhoudt deze normen. Er is een norm voor eigenaren van huisvesting (het SNF-keurmerk) en voor huurders van gecertificeerde huisvesting van SNF-keurmerkhouders (het SNF-inhuur keurmerk).

Organisaties die huisvestiging aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Voor ABU en NBBU leden is het verplicht om alle huisvesting die aangeboden wordt aan medewerkers te certificeren of te huren van SNF-keurmerkhouders. Ook als er geen inhouding op het loon gedaan wordt geldt dit altijd voor ABU en NBBU leden.

Wanneer kan een onderneming zich aanmelden bij het SNF-register? 

  • als onderneming een inhouding of een verrekening doet op het loon van de werknemer ten behoeve van de huisvesting van de werknemer;
  • als onderneming een overeenkomst is aangegaan met de werknemer over het gebruik of de huur van de huisvesting;
  • als in Nederland bedrijfsmatig huisvesting voor arbeidsmigranten ter beschikking wordt gesteld.

Bij het inhouden van salaris onder het netto equivalent van het Wettelijk Minimum Loon (WML) is de werkgever verplicht om de huisvesting te betrekken van een SNF-keurmerkhouder of zelf SNF-gecertificeerd te zijn.  

Twee SNF registers

Er zijn twee soorten registers het Regulier SNF-register en het SNF-inhuur-register

Een organisatie die is opgenomen in het ‘reguliere’ register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid en goed werkgeverschap. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. 

Een organisatie die zelf geen huisvesting beheert, maar alle huisvesting ten behoeve van arbeidsmigranten inhuurt bij SNF-goedgekeurde ondernemingen, kan zich aanmelden voor het SNF-inhuur-register. De organisatie dient dan te voldoen aan de eisen voor het SNF-inhuur-register en jaarlijks aan te tonen dat voor alle arbeidsmigranten huisvesting wordt gerealiseerd bij SNF-goedgekeurde partijen. 

Locatieregister

Stichting Normering Flexwonen kent een apart ‘locatieregister’. Dit is een grote database van alle locaties die worden ingezet door ondernemingen die zijn aangemeld of geregistreerd bij SNF. Het locatieregister is niet openbaar voor derden. Alleen de SNF gecertificeerde onderneming zelf, de SNF gecertificeerde inhuurderde SNF-inspecteur en de stichting zelf hebben inzage. In het register wordt bijgehouden welke adressen van huisvesting gecertificeerd zijn en welke ondernemingen deze huisvesting eventueel gehuurd hebben (inhuurders). 

SNF register maandelijks bijwerken – locatieregister

Alle ondernemingen die bij SNF zijn geregistreerd, ook de ondernemingen in het SNF-inhuur-register, moeten elke maand het locatieregister bijwerken. Tevens geldt dat een week voor de SNF-(inhuur) inspectie het register up-to-date bijgewerkt dient te zijn. 

Let er daarom op dat ook wanneer u in het SNF inhuur register vermeld staat u maandelijks het locatieregister dient bij te werken.

Het reglement van registratie is in oktober 2020 door de SNF bijgewerkt.

Heeft u vragen over dit artikel? Of bent u geïnteresseerd in de toetsingen die wij kunnen uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op via e-mail contact@cicero.nl of bel ons op 038 7200821.

Bron: Stichting Normering Flexwonen

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht