Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / Wachttijd pensioenopbouw uitzendsector

Wachttijd pensioenopbouw uitzendsector

Wachttijd Pensioen
De wachttijd voor de pensioenopbouw in de uitzendsector terug naar maximaal 8 weken

Vorige week vond een debat in de Tweede Kamer plaats over het Landelijk Pensioenakkoord. Het nieuwe pensioenstelsel biedt oplossingen voor problemen waaronder het oude stelsel bezweek. De rekenrente, de doorsneesystematiek en de ongelijke verdeling tussen jong en oud. Het nieuwe stelsel lijkt in een aantal opzichten op de basisregeling van StiPP. Individueel en zonder doorsneesystematiek.  

Daarmee lijkt het alsof de uitzendsector zijn tijd vooruit is maar dat is niet zo

De wachttijd loopt in de uitzendbranche achter. Het kabinet gaat dan ook afscheid nemen van de bijzondere positie van de uitzendsector als het gaat om de wachttijd. Deze wordt teruggebracht van 26 naar maximaal 8 weken. 

Acht weken is een termijn die veel voorkomt in het bedrijfsleven. De ABU juicht deze stap toe. Het is niet uit te leggen dat uitzendkrachten een halfjaar lang geen pensioen opbouwen. Het hoort bij goed werkgeverschap. 

De PvdA vond dat niet genoeg en bepleitte in het debat dat de wachttijd voor de uitzendsector verdwijnt, dus dat uitzendkrachten vanaf dag 1 pensioen opbouwen. De minister ging daar niet in mee, maar wil wel de voor- en nadelen van een verdere verkorting laten onderzoeken door de Stichting van de Arbeid. 

Velen vinden de verkorting tot nul weken, zoals het zich nu laat aanzien, onverstandig. Het zou leiden tot een grote financiële en administratieve last die niet in verhouding staat tot de opgebouwde pensioenen. Maar belangrijker nog: Er zouden heel veel kleine pensioentjes ontstaan. Zo klein, dat zij op grond van de wet zouden komen te vervallen. Dan is de werknemer de dupe. 

Invoering laat nog op zich wachten

Wanneer de kabinet deze beslissing heeft genomen dan moet het nog uitgewerkt worden, dus de invoering zal nog even op zich laten wachten.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Bron: FlexNieuws

Plaats een bericht