Home / Covid-19 / Bijzonder uitstel van betaling Belastingen update: Hervat betalingen per 01-07-2021

Bijzonder uitstel van betaling Belastingen update: Hervat betalingen per 01-07-2021

Het belang van tijdig en correct invullen van de rittenregistratie

In dit artikel leest u  de laatste informatie rondom de regeling bijzonder uitstel van betaling belastingen. De reguliere betalingen van belastingheffingen. Onder andere de BTW en loonheffingen hervatten per 01-07-2021. De af1lossingsregeling van bestaande belasting schulden is gewijzigd naar 5 jaar met ingangsdatum 01-10-2022. Hiervoor dient wel de aanvullende uitstelregeling verkregen te zijn.

Het kabinet heeft besloten de inning van belastingheffingen per 01-07-2021 weer te hervatten voor alle ondernemers. Dit betekent dat alle BTW- en loonheffingen aangiftes die na 01-07-2021 vervallen weer tijdig en volledig hervat dienen te worden.

Bestaande belastingschulden en terugbetaling

Er zijn ondernemers die tot deze datum nog openstaande schulden bij de Belastingdienst hebben. Zij kunnen voor deze schulden (die tot 30-06-2021 voldaan hadden moeten worden) een aflossingsregeling treffen.

Wilt u een beroep kunnen doen op deze aflossingsregeling van de belastingschulden die in verband met de bijzondere uitstelregeling Covid-19 nog openstaan per 01-07-2021, dan raad de Belastingdienst dringend aan om voor deze datum te beschikken over het aanvullende uitstel van belastingdienst. Dit is de verlengingsregeling. Alleen wanneer dit aanvullend uitstel aangevraagd is voor 01-07-2021 en ook aansluitend is verkregen kan een onderneming een beroep doen op deze aflossingsregeling. Deze is op dit moment 36 maanden en wordt mogelijk verlengd.

Via deze link kunt u lezen wat de voorwaarden zijn die de Belastingdienst stelt aan het aanvragen van de verlenging van deze uitstel van betalingsregelingsregeling voor belastingen.

Achtergrond bijzonder uitstel van betaling belastingen:

Verlengen of aanvragen van bijzonder uitstel van betaling kan tot en met 30 juni 2021. Is er nog geen verlenging aangevraagd? Dan stuurt de Belastingdienst een brief. Hierin staat nogmaals het belang omschreven van het aanvragen van de aanvullende verlenging. Zonder deze verlening dient namelijk de terugbetaling van de schuld per 01-07-2021 te starten. Er is dan geen gespreide terugbetalingsregeling mogelijk.

Veel ondernemers hebben na afloop van hun eerste uitstelperiode nieuwe belastingschulden opgebouwd. Zij hebben vervolgens nog geen aanvullend verzoek tot verlenging van het betalingsuitstel ingediend. Wie het uitstel niet voor 01-07-2021 verlengt, komt ook niet in aanmerking voor de betalingsregeling waarvan de terugbetaling in de herfst vanaf 2022 ingaat.

Nieuwe aflossingsregeling

In de ‘oude’ aflossingsregeling moesten ondernemers die gebruik maken van uitstel van betaling, op 1 oktober 2021 starten met het aflossen van hun schulden. Dit is nu gewijzigd en de aflossing is met 12 maanden uitgesteld naar 01-10-2022. De schuld die per 01-07-2021 ontstaan is moet dan in 60 maanden (was eerst 36 maanden) worden afgelost. Tot het einde van 2021 rekent de Belastingdienst 0,01 procent rente bij het invorderen. Vanaf 01-01-2022 wordt het percentage invorderingsrente weer 1.0% (in plaats van 4.0% wat voor de Covid-19-crisis gehanteerd werd).

Op vrijdag 21 mei 2021 is er een nieuw steunpakket in de ministerraad besproken en inmiddels aangenomen. Bovenstaande is onderdeel van dit nieuwe pakket maatregelen.

Aanvullende uitstelregeling belangrijk

Alleen ondernemers die de bijzonder uitstel van betalingsregeling Covid-19 hebben verkregen EN die ook de aanvullende uitstelregeling hebben aangevraagd en toegewezen hebben gekregen komen in aanmerking voor de betalingsregeling.

Nooit eerder uitstel van belasting aangevraagd?

Wanneer de ondernemer niet eerder bijzonder uitstel heeft aangevraagd, dan kunnen zij dit tot 1 juli 2021 aanvragen. Daarom moet ook voor 01 juli 2021 de optie om ook aanvullende uitstel aan te vragen ingediend te worden. De aanvraag kan direct na elkaar plaatsvinden. Zo kan men in aanmerking komen voor de betalingsregeling van mogelijk 5 jaar.

Samengevat: is er geen toegekend aanvullend bijzonder uitstel van betaling bij openstaande schulden bij de Belastingdienst? Dan start de terugbetaling van de openstaande belastingschulden per 01 juli 2021.

Is er wel aanvullen bijzonder uitstel dan start de aflossingsregeling per 01-10-2022 en deze duurt 5 jaar.
Voor alle ondernemers geldt: vallen BTW en loonheffing na 01-07-2021? Dan voldoen ze weer tijdig en volledig.

Heeft u problemen met het betalen van uw belastingen, vraag tijdig bijzonder uitstel van betaling aan.

Aanvragen of verlengen van uitstel van betaling kan op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-overzicht

Lees hier alle artikelen over Covid-19

Bronnen:

Plaats een bericht