Home / Covid-19 / Einde Coronasteun uitstel voor belastingen m.i.v. 1 april 2022

Einde Coronasteun uitstel voor belastingen m.i.v. 1 april 2022

De Coronasteun voor het bedrijfsleven en de mogelijkheid tot uitstel van betaling voor belastingen eindigt met ingang van 1 april 2022. Dit geldt dus ook voor loonbelastingen en BTW afdrachten die vanaf deze datum vervallen. Extra alertheid dus voor de liquiditeit. In dit bericht een overzicht van het einde van de Coronasteun.

Einde coronasteun: NOW en TVL voor 2022

Werkgevers kunnen uiterlijk voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW aanvragen.

De voorwaarden van de TVL blijven in het eerste kwartaal 2022 gelijk aan die van de voorgaande regeling. Naast meer dan 20% omzetverlies geldt voor de openstelling van de TVL in het eerste kwartaal van 2022 dat het subsidiepercentage 100% blijft. Een MKB-onderneming kan maximaal € 550.000 TVL ontvangen en grotere ondernemingen krijgen maximaal € 600.000.

Einde coronasteun: bijzonder uitstel van betaling Belastingen

Het bijzonder uitstel verloopt met ingang van 1 april 2022. Uw onderneming dient vanaf deze datum weer aan alle nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen. De belastingen waarvoor u op of na 1 april 2022 aangifte doet, moet dus weer op tijd betalen voldaan worden zoals dit geldt voor:

de loonbelasting: voor de tijdvakken 3e vierwekenperiode van 2022 of kalendermaand maart 2022
de BTW: kalendermaand maart 2022 of het 1e kwartaal 2022

Let er dus op dat u in vanaf april 2022 weer alle belastingen tijdig betaald.

Betalingsregeling voor afbetalen opgebouwde belastingschuld

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling Belastingen heeft aangevraagd en verkregen, hebt u een belastingschuld opgebouwd. De Belastingdienst biedt u daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt vanaf 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan de belastingdienst, plus invorderingsrente. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

Betalingsonmacht belastingen

Wanneer uw onderneming buiten de Corona uitstel van betalingsregeling om niet in staat is om aan de verplichtingen voor tijdige betaling van Belastingen te voldoen, dan dient u voor de vervaldatum uitstel van betaling aan te vragen. U kunt dit schriftelijk doen en ook de Belastingdienst bellen.

Bronnen:

Plaats een bericht