Home / Covid-19 / Einde bijzonder uitstel van betaling belastingen 01-10-2021 en gevolgen

Einde bijzonder uitstel van betaling belastingen 01-10-2021 en gevolgen

Einde bijzonder uitstel van betaling belastingen 01-10-2021 en gevolgen

Het kabinet heeft besloten de bestaande bijzondere uitstelregeling voor belastingen i.v.m. Covid-19 per 01-10-2021 te beëindigen. Vanaf dan dienen alle belastingen die dan een vervaldatum hebben tijdig en volledig te worden voldaan, de openstaande belastingschulden waarvoor uitstel is verleend worden bevroren tot 01-10-2022. Een betalingsregeling van 5 jaar is dan van kracht.

Bijzonder uitstelregeling eindigt met ingang van 1 oktober 2021. Wat zijn de gevolgen?

Heeft u uitstel aangevraagd voor bijvoorbeeld BTW en/of Loonheffingen, dan dient u per het einde van de uitstelregeling (zie de brief van de belastingdienst) weer alle aanslagen die vanaf deze datum vervallen te betalen. Dit geldt ook voor het aanvullende uitstel van betaling. Dit is dus uiterlijk met ingang van 1 oktober 2021.

Alle belastingen waarvoor aangifte is gedaan en de uiterste vervaldatum na 1 oktober valt moeten weer op tijd betaald worden.

Opletten: de aangifte BTW en/of Loonheffingen over de maand september 2021 vervalt eind oktober 2021. Deze aangiftes dient u dus als eerste weer tijdig en volledig te betalen, immers de uitstelregeling is per 01 oktober 2021 geëindigd.

Dit geldt uiteraard ook voor de 4-weken loonheffingen aangifte over periode 09-2021, deze vervalt reeds per 12 oktober 2021. Alle volgende aangiftes volgen dan weer conform de oorspronkelijke termijn.

Bestaande belastingschuld

Alleen wanneer uw onderneming aanvullend bijzonder uitstel heeft aangevraagd en gekregen dan komt u ook in aanmerking voor de betalingsregeling van de Belastingdienst. Deze aanvullende uitstelregeling kunt u tot 30-09-2021 aanvragen.

De belastingschuld waarvoor uitstel is verleend en welke voor 01-10-2021 niet is afgelost, wordt bevroren. Er wordt een terugbetalingsregeling geboden die ingaat op 01-10-2022 (over ca 1 jaar) en deze duurt vervolgens maximaal 5 jaar. Alle openstaande belastingschulden waarvoor u uitstel heeft verkregen worden per 01-10-2021 bij elkaar opgeteld. Dit vormt de belastingschuld die u uiterlijk vanaf 01-10-2022 via de dan geldende betalingsregeling afgelost moet worden.  

Eerder dan binnen 5 jaar aflossen kan ook. U dient hiervoor wel melding en afspraken met de fiscus te maken, daar dit anders administratief niet goed verwerkt kan worden.

Rentes en boetes voor belastingschulden

  1. Verzuimboetes (voor te late betaling) worden tot 01-10-2021 niet geheven. Vanaf 01-10-2021 worden deze weer opgelegd conform de bestaande regeling voor betaalverzuimboetes;
  2. De verlaagde invorderingsrente van 0.01% geldt tot en met 31-12-2021. Vanaf 01-01-2022 geldt een aangepaste regeling. Niet de reguliere 4,0% is dan van kracht maar er geldt:
    1. vanaf 01-01-2022 een rente van 1,0%;
    2. vanaf 01-07-2022 een rente van 2,0%;
    3. vanaf 01-01-2023 een rente van 3,0%;
    4. vanaf 01-01-2024 weer een rente van 4,0%.

Betalingsonmacht na 01-01-2021

Wanneer uw onderneming vanaf deze datum de belastingen en aanslagen niet kan voldoen, dan dient u tijdig (voor het verval ervan) contact op te nemen met de belastingdienst. U kunt dan (op individuele basis) mogelijk uitstel van betaling krijgen en een betalingsregeling hiervoor aangaan. Let u op dat u het verzoek ook schriftelijk doet daar alleen schriftelijk aangevraagde betalingsregelingen (of regelingen die door de Belastingdienst schriftelijk zijn bevestigd) aantoonbaar zijn. Zie ook hieronder.

SNA NEN 4400 norm en verklaring goed betalingsgedrag

Wanneer de loonbelasting en BTW tijdig en volledig is voldaan voldoet u aan de NEN 4400 norm en ontvangt u een verklaring van goed betalingsgedrag van de Belastingdienst.

Wanneer er er een (bijzondere of aanvullende of individuele) betalingsregeling met de fiscus schriftelijke aantoonbaar overeengekomen is voor te laat of onvolledig betaalde BTW of loonbelastingen, dan wordt er in de regel een minor afwijking opgenomen en blijft uw onderneming gecertificeerd. Dit geldt enkel als de overeengekomen regeling tijdig en volledig wordt nagekomen en de betalingsverplichtingen die buiten de betalingsregeling vallen ook tijdig en volledig worden nagekomen.

De fiscus geeft een verklaring goed betalingsgedrag ook af als u bijzonder of aanvullend bijzonder uitstel heeft verkregen. Ook hier geldt dat alle buiten de betalingsregeling vallende betalingsverplichtingen tijdig en volledig voldaan dienen te zijn.

Inspecties en documentatie

Wanneer uw onderneming in 2020 of 2021 een betalingsregeling heeft getroffen en hierbij waren tijdens de laatste NEN 4400 inspectie nog bedragen niet afgelost, dan geldt dat u bij (iedere) volgende inspectie de actuele documentatie aan de inspecteur dient te overleggen. Het gaat hierbij om de correspondentie met de belastingdienst, betaalbewijzen over betalingen die openstonden per de laatste inspectie en eventueel aangevraagde aanvullende correspondentie t.a.v. uitstelregelingen en betalingsregelingen.

Omdat de terugbetalingsregeling tot 2027 kan duren is het aan te bevelen hiertoe een overzichtelijke administratie te voeren.

Bron: Rijksoverheid

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht