Home / ET-regeling / Nieuw aanvraagformulier 30% regeling verplicht gebruiken

Nieuw aanvraagformulier 30% regeling verplicht gebruiken

Nieuw aanvraagformulier 30% regeling verplicht gebruiken

Met ingang van begin januari 2021 dienen aanvragen voor een beschikking toekenning 30% regeling voor medewerkers die u als werkgever uit het buitenland naar Nederland laat komen ingediend te worden met een nieuw formulier. Dit kunt u downloaden via de site van de Belastingdienst. Het Handboek loonheffingen geeft veel informatie over de 30% regeling en de toepassing ervan.

In de ET-special die wij in de nazomer van 2020 op onze website plaatsten staat veel geschreven over de diverse Exterritoriale regelingen die er zijn voor de diverse soorten arbeidsmigranten. Lees hier meer over deze ET-special.

De 30%-regeling is slechts een van de regelingen die voor werkgevers beschikbaar is om toe te passen bij arbeidsmigranten. De 30%-regeling werd voorheen in de regel na aanvraag en goedkeuring op individueel niveau per werknemer voor 10 jaar afgegeven. Dit is gewijzigd naar 5 jaar. Er is een overgangsperiode voor beschikkingen afgegeven na 2012 en voor december 2018.

Na deze periode is standaard de 5 jaarstermijn van toepassing.

Termijnen bij start dienstverband belangrijk

De 30% regeling kent vele voorwaarden. Een daarvan is dat de regeling door de werkgever dient te worden aangevraagd en samen met de medewerker dient te worden ondertekend. Wil toepassing van de regeling vanaf 1ste dag dienstverband mogelijk zijn (bij toekenning), dan dient de aanvraag binnen 4 maanden na aanvang dienstverband ingediend te zijn.

Is deze termijn niet haalbaar, dan wordt bij toekenning de eerste dag van de maand wanneer het verzoek is ingediend aangehouden als datum waarom gebruik gemaakt mag worden van de regeling. Het is dus zaak tijdig alle documentatie, onderbouwing en de formulieren in te dienen.

In de regel dient binnen 16 weken na aanvraag het verzoek door de Belastingdienst middels een besluit afgehandeld te zijn.

In het Handboek Loonheffingen vindt u bij Paragraaf 17.4 alle informatie over de 30% regeling, waaronder:

  1. uitleg over de Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling voor Werknemers uitgezonden naar het buitenland en Werknemers die tijdelijk naar Nederland komen.
  2. Opsomming Extraterritoriale kosten
  3. Deskundigheidsvereiste
  4. 150 kilometer-grens
  5. 1Beschikking: geldigheid en toetsen voorwaarden
  6. Overgangsrecht voor werknemers ingekomen voor 1 januari 2012
  7. Overgangsrecht voor werknemers ingekomen in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht