Home / ET-regeling / Regeling ontheemden verlengd

Regeling ontheemden verlengd

De vervaldatum van de regeling ontheemden was 4 maart 2023. De regeling is echter tijdelijke verlengd met zes maanden.

Het gaat om derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, die vóór 19 juli 2022 in Nederland ingeschreven stonden in de Basisregistratie Personen (BRP).

Dit betekent dat deze groep nog tot 4 september 2023 onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense vluchtelingen valt en dat deze mensen tot deze datum nog mogen blijven werken.

De IND* gebruikt de komende periode voor de afhandeling van asielzaken. Deze doelgroep krijgt de komende weken een brief van de IND. Met een kopie van de IND-brief waarin staat dat ze in (asiel)procedure zijn, kunt u als werkgever aantonen dat zij vanaf 4 maart 2023 in Nederland mogen blijven en werken.

* De Immigratie- en Naturalisatiedienst is het onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat zorg draagt voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Bron: Rijksoverheid.nl, IND.nl

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd naar andere nieuwsartikelen over regeling ontheemden? Bekijk dan hier alle nieuwsberichten. Maandelijks schrijven wij nieuwe nieuwsartikelen op onze website en versturen wij een nieuwsbrief. Wil je graag maandelijks op de hoogte gehouden? Stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht