Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Brexit: A1-verklaring en Grensarbeiderspas

Brexit: A1-verklaring en Grensarbeiderspas

Maarten de Jong

Tot 01-07-2021 mag een grensarbeider nog zonder grensarbeiderspas in het VK werken. Voor de periode daarna zouden grensarbeiders een grensarbeiderspas moeten aanvragen, een zogenaamde A1-verklaring.

Deze grensarbeiderspas kan worden aangevraagd door grensarbeiders die niet in het VK wonen, maar er wel werken. Deze pas is bedoeld als alternatief voor het geval dat EU-burgers in het VK werken (of VK-burgers in de EU). En om te voorkomen dat de reguliere route voor tewerkstellingsvergunning van niet EU-burgers gevolgd moet worden.

De voorwaarden waaronder deze pas kan worden aangevraagd kunnen via de link onderaan bij de bronvermelding worden ingezien.

Omgekeerde situatie (afkomstig uit VK, werken in Nederland)

Op dit moment is het nog onduidelijk over de situatie waarin de inwoner het VK in Nederland komt werken. De onduidelijkheid gaat over de vraag of er in het kader van de grensarbeiderspas geëist mag worden dat de grensarbeider afkomstig uit het VK en werkzaam in Nederland) dit alleen mag met deze grensarbeiderspas als de werknemer in dienst is van een lokale (Nederlandse) werkgever. In dat geval zou een gedetacheerde werknemer uit het VK (werknemer woont in VK en werkgever is gevestigd in VK) niet met een grensarbeiderspas in Nederland mogen werken. Deze grensarbeider zou dan moeten voldoen aan de reguliere lokale voorwaarden voor tewerkstellingsvergunningen.

Over het onderwerp van gerechtigdheid tot werken en de tewerkstellingscriteria zal de komende tijd nog veel te doen zijn. De overgangsregeling loopt in ieder geval tot 30-06-2021, waarin de oude regeling zoals geldig tot en met 31-12-2020 van kracht blijven.

Belastingdienst: bestaande situaties A1 blijven van kracht zolang de duur van A1-verklaring

Algemeen gesteld geldt dat bij de Brexit die op 31-01-2020 ingegaan is, is bepaald dat de Verordening 883/2004 van kracht blijft van kracht tot 31-12-2020. Deze verordening heeft betrekking op de Europese regels rondom sociale zekerheid. Hieruit voortvloeiend worden de A1-verklaringen opgesteld en afgegeven.

A1-verklaringen – afdrachten sociale premies bij detachering

De A1-verklaringen zijn bedoeld voor situaties waarin de werkgever gevestigd is in het ene land, de werknemer daar ook woont en met deze werkgever een arbeidsovereenkomst heeft en gebruikelijker wijs voor sociale verzekeringen in het woonland verzekerd is. Bij tijdelijke detachering door de werkgever kan de werknemer maximaal 2 jaar sociaal verzekerd blijven in het woonland als de werkgever de A1-verklaring aanvraagt. Voor deze A1-verklaringen is er ook een overgangsregeling door de Belastingdienst bekend gemaakt.

Gestart in 2020 en wijzigingen in 2021

Voor situaties die zijn gestart in of voor het jaar 2020 en die een looptijd hebben die doorloopt in het kalenderjaar 2021 geldt dat de A1-verklaring geldig blijft totdat deze is verlopen. Dit geldt uitsluitend als de situatie waaronder de A1-verklaring is aangevraagd niet wijzigt. Een verlenging van de verklaring (nieuwe verklaring) geldt als een nieuwe situatie. Hierover is op dit moment bekend dat deze niet meer aan de eisen voldoet. En deze zou daarmee niet meer geldig zijn.

Een wijziging in de omstandigheden (bijvoorbeeld i.p.v. voor 5 dagen per week 3 dagen per week gaan werken in het andere land waarvoor de A1-verklaring is afgegeven), geldt niet als een wijziging in deze zin, in dat geval blijft de bestaande verklaring geldig.

Onderbrekingen van meer dan 1 maand

Indien er zich tijdens de looptijd van de A1-verklaring een onderbreking voordoet en deze langer duurt dan 1 kalendermaand, dan is de A1-verklaring na de onderbreking in 2021 niet meer geldig. Bijvoorbeeld: de verklaring is afgegeven tot en met oktober 2021 voor detachering van VK naar Nederland naar bedrijf X. Er wordt fulltime in Nederland gewerkt. Vanaf mei 2021 tot en met juli 2021 wordt er door de medewerker niet meer gewerkt in Nederland. Dan is voor de resterende periode in 2021 de A1-verklaring niet meer geldig.

Bovenstaande informatie over de overgangsperiodes voor gerechtigdheid tot werken voor burgers van de EU/EER/CH-landen en het VK en de geldigheid t.a.v. bestaande A1-verklaringen is de op het moment van schrijven (24-12-2020) bij ons bekende, meest actuele informatie. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Houdt u publicaties van de Rijksoverheid in de gaten

Bron: AWVN

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht