Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / Gevolgen WAB voor StiPP Pensioen

Gevolgen WAB voor StiPP Pensioen

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De WAB moet ervoor zorgen dat payrollwerknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers met gelijke of gelijkwaardige functies die in dienst zijn van de inlener. Een onderdeel hiervan is een adequaat pensioen, welke vanaf 01 januari 2021 gaat gelden. Lees hier verder over de gevolgen WAB voor StiPP Pensioen.

Huidige situatie

Op dit moment vallen de payrollwerkgevers onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van StiPP als de werkgever voor meer dan 50% van het premieplichtig loon werknemers onder leiding en toezicht van een derde ter beschikking heeft gesteld. Werknemers die bij een payrollwerkgever onder de verplichtstelling vallen, worden aangemeld in de basis- en/of pluspensioenregelingen van StiPP.
Voor 2020 verandert er niets en blijft de payrollmedewerker nog pensioen opbouwen in de pensioenregeling van StiPP.

Situatie vanaf 1 januari 2021

De payrollwerknemers zullen vanaf 1 januari 2021 niet meer onder de verplichtstelling van StiPP vallen. Een gevolg hiervan is dat een werkgever helemaal niet meer onder de verplichtstelling valt, aangezien er voor minder dan 50% van het premieplichtig loon werknemers ter beschikking gesteld worden. Dit is anders als de payrollwerknemers een klein gedeelte zijn van het totale werknemersbestand, aangezien de verplichting aansluiting blijft bestaan. Echter, de payrollwerknemer zal niet meer aangemeld worden bij StiPP.

Voor de werkgever bestaan er twee mogelijkheden om te gaan voldoen aan de eis van een adequate pensioenregeling, namelijk:

  1.  De payrollwerknemer deel laten nemen aan de pensioenregeling van de inlener; of
  2. Werkgever moet voldoen aan de wettelijke eisen voor een adequaat pensioen.

De wettelijke eisen worden opgenomen in het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs. In februari 2020 zijn de voorwaarden gepubliceerd op internetconsulatie.nl. Tot en met 16 maart 2020 is reactie op deze voorwaarden mogelijk.

De voorgestelde drie minimumvoorwaarden zijn:

  1. Er mag geen sprake zijn van een wachttijd of drempelperiode voordat de opbouw van het pensioen begint;
  2. De pensioenregeling moet ook een voorziening bevatten voor een nabestaandenpensioen; en
  3. De premie die ten laste van de werkgever komt, is ten minste gelijk aan de gemiddeld werkgeverspremie bij Nederlandse pensioenfondsen.

Deze minimumvoorwaarden dienen ervoor te zorgen dat payrollwerknemers onder de WAB niet alsnog minder kosten dan werknemers van de inlener, doordat zij een andere pensioenregeling hebben.

Payrollwerknemer géén StiPP pensioen.

De pensioenregeling van StiPP voldoet niet aan de gestelde wettelijke eisen voor een adequaat pensioen, waardoor de payrollwerknemer niet meer aangemeld is bij StiPP.
Op dit moment zijn de sociale partners aan het bekijken of er een specifieke pensioenvoorziening dient te komen voor payrollmedewerkers. Uiteraard is het voor de werkgevers mogelijk om een pensioen te regelen via een andere pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld een verzekeraar.

De verwachting is dat er in de loop van 2020 meer informatie zal komen inzake de speciale pensioenvoorziening voor payrollwerknemers.

Bron: stippensioennbbu, officielebekendmakingen.nl

Heeft u vragen? Wij komen graag met u in contact!

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht