Home / Blogs, Specials en Opinie / Ik wil het Keurmerk Schoon

Ik wil het Keurmerk Schoon

Keurmerk Schoon blog Sander Nefkens

Met het Keurmerk Schoon van Schoonmakend Nederland op zak toon je aan dat je bedrijf de financiële en personele zaken op orde heeft. Je bent vakkundig en gaat netjes om met bijvoorbeeld de dienstverlening, personeel en administratie.

Glazenwassers- en gevelbehandelingsbedrijven kunnen daarbij nog de module Glas & Gevel halen. Daarmee toon je aan dat je voldoet aan de eisen op het gebied van veilig werken. Dat is belangrijk omdat je regelmatig op hoogte aan het werk bent.

Het keurmerk is uit drie onderdelen opgebouwd:

  1. NEN 4400-1 norm (SNA-norm) of Schoonmakend Nederland norm: financiële en personele administratie.
  2. Code Verantwoordelijk Marktgedrag: een initiatief voor duurzame marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche.
  3. Schoonmaak specifieke eisen: zoals communicatie tussen schoonmaak- en glazenwassersbedrijf en opdrachtgever, meten van kwaliteit van schoonmaakwerk, beschikken over de juiste verzekeringen en het juist toepassen van de cao.

Wat moet je doen om het Keurmerk Schoon te behalen?

Om het Keurmerk Schoon te behalen moet je het volgende doen:

1. Bekijk de eisen die gesteld worden aan het keurmerk.

Je leest daar alles over in de handleiding Keurmerk Schoon van Schoonmakend Nederland.

2. Word lid van Schoonmakend Nederland

Je kunt jouw bedrijf online inschrijven. Lees meer over een lidmaatschap van Schoonmakend Nederland.

3a. Neem contact op met Bureau Cicero voor de inspectie

In opdracht van Schoonmakend Nederland voert Bureau Cicero doorgaans eens per 6 maanden NEN 4400 inspecties uit bij ondernemingen die lid zijn of lid willen worden van Schoonmakend Nederland. Op de naleving van de gedragscode Verantwoordelijk Marktgedrag en keurmerk specifieke eisen wordt doorgaans eens per 12 maanden gecontroleerd.

LET OP! Voor de toetsing van het Keurmerk Schoon is het nodig dat er daadwerkelijk een administratie wordt gevoerd. Je moet dus loon hebben uitbetaald en belastingen en premies hebben afgedragen.

Bijzonderheden Keurmerk Schoon

Heeft jouw bedrijf minder dan 10 miljoen euro omzet? Dan kun je je bedrijf laten toetsen op de Schoonmakend Nederland-norm. Dit betekent dat:

  • Jouw bedrijf één maal per jaar wordt geïnspecteerd.
  • Je hoeft jouw bedrijf niet in te schrijven bij de Stichting Normering Arbeid (SNA).

LET OP! Als je werkt voor een hoofdaannemer (opdrachtgever) die NEN 4400-1 gecertificeerd is, waardoor onderaannemers in de keten ook NEN 4400-1 moeten hebben óf wanneer je dit zelf of je opdrachtgever dit belangrijk vindt, kies dan voor Keurmerk Schoon op basis van de NEN 4400-1 certificering. En dus niet voor de Schoonmakend Nederland-norm.

Voldoet jouw bedrijf structureel niet aan de NEN 4400-1 eisen door de aard van de werkzaamheden? Bijvoorbeeld doordat je met een groot aantal onderaannemers op incidentele basis werkt. Leg jouw situatie voor aan Schoonmakend Nederland en ga in overleg over de mogelijkheden.

3b. Word je geïnspecteerd op de NEN 4400-1 norm?

Schrijf je dan in bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). De inspectie-instelling mag pas aan de slag gaan als je bent aangemeld bij de Stichting Normering Arbeid.

Is jouw bedrijf al ingeschreven bij SNA, dan dient er alleen nog maar geïnspecteerd te worden op de twee andere onderdelen van het keurmerk, namelijk: De code verantwoordelijk marktgedrag en de schoonmaak specifieke eisen.

4. Inschrijving compleet

Wanneer de inspectie is afgerond, dan stuurt de inspectie-instelling de rapportage naar Schoonmakend Nederland.

Is de uitslag positief? Dan wordt je bedrijf ingeschreven als lid van Schoonmakend Nederland en je wordt opgenomen in het overzicht keurmerkbedrijven op de website van Schoonmakend Nederland.

Als de uitslag negatief is, wordt je bedrijf nog niet ingeschreven als lid. Je krijgt wel de mogelijkheid om de punten te verbeteren waar je nog niet aan voldoet.

Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met Bureau Cicero of Schoonmakend Nederland.

Bron: Schoonmakendnederland.nl

Plaats een bericht