Berichten

Nieuwe ZZP-bemiddelingsovereenkomst van de NBBU per 22 maart 2021

Nieuwe ZZP bemiddelingsovereenkomst van de NBBU per 21 maart 2021

Op 21 maart 2016 keurde de Belastingdienst de eerste NBBU-modelovereenkomst voor bemiddeling van ZZP-ers goed. Deze kent een geldigheid van vijf jaar. De NBBU nu heeft een nieuwe modelovereenkomst voorgelegd, deze is onlangs goedgekeurd en kan worden toegepast voor opdrachten vanaf 22 maart 2021

De NBBU is de laatste maanden bezig geweest om de nieuwe modelovereenkomst voor bemiddeling van ZZP’ers weer voor een periode van 5 jaar goedgekeurd te krijgen. Dit is gelukt en met ingang van 22 maart 2021 is er een nieuwe, door de Belastingdienst goedgekeurde, NBBU-modelovereenkomst voor bemiddeling van ZZP-ers. Deze nieuwe modelovereenkomst wijkt op slechts op enkele kleine punten af van de voorgaande modelovereenkomst.

Bestaande – nog lopende overeenkomsten (die dus gebaseerd zijn op de ‘oude’ modelovereenkomst) hoeven niet te worden aangepast.

Nieuwe ZZP-bemiddelingsovereenkomst

De kans is groot dat u gebruik maakt van de door de Belastingdienst goedgekeurde NBBU-modelovereenkomst bemiddeling nr. 9051 625 886, tussen intermediair en de zelfstandige. Daarom heeft de modelovereenkomst dan een looptijd van vijf jaar. Dit is op 21 maart 2016 door de Belastingdienst goedgekeurd en ondertussen geëindigd per 21 maart 2021.

Per 22 maart 2021 is een nieuw NBBU-model goedgekeurd met het nieuwe nummer 9052 124 224 en een looptijd van vijf jaar. Dit onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Nieuwe jurisprudentie of gewijzigd beleid kunnen mogelijk aanleiding zijn deze beoordeling van de modelovereenkomst voor de toekomst in te trekken. Dit geldt voor alle door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten voor inzet van ZZP’ers,.

Lees hier precies welke wijzigingen zijn gemaakt in de ZZP-bemiddelingsovereenkomst: https://www.nbbu.nl/nl/nieuws/modelovereenkomst-zzp-bemiddeling

Geel-gemarkeerde teksten

Net als bij de oude overeenkomst moet de nieuwe ZZP-bemiddelingsovereenkomst de geel-gemarkeerde teksten opnemen in de door u gebruikte overeenkomst. De niet gemarkeerde teksten kunt u aanpassen naar uw eigen praktijk. Dit zolang dit niet in strijd is met de gemarkeerde teksten en de strekking van de modelovereenkomst.

Eigen overeenkomst of andere modelovereenkomsten voor ZZP’ers

Heeft u in het verleden uw eigen modelovereenkomst door de Belastingdienst laten goedkeuren? Dan moet u de datum van beëindiging zelf in de gaten houden. Indien de afloop van deze overeenkomst – die ook voor maximaal vijf jaar is goedgekeurd – nadert moet u deze zelf tijdig bij de Belastingdienst voor verlenging voorleggen.

Ook andere modelovereenkomsten lopen mogelijk af. Immers werden modelovereenkomsten bij de introductie ervan voor 5 jaar goedgekeurd. Daarom is het van belang te controleren hoe lang de goedkeuring van de overeenkomst is. Is de verloopdatum van een modelovereenkomst verstreken? Dan dient u bij het aangaan van een nieuwe een geldige modelovereenkomst te gebruiken.

Alleen de indiener van het verzoek tot het goedkeuren van een (ooit goedgekeurde) modelovereenkomst kan een verzoek indienen bij de Belastingdienst tot het opnieuw goedkeuren ervan.

Bron: Nbbu

Samenwerken met een ZZP’er, bemiddeling of tussenkomst

Marlous Knol

Inmiddels telt Nederland ruim 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Dit betreft enkel de ondernemers die hier hun brood mee verdienen. Tel je ook de mensen mee waarvoor het ZZP-schap een bijverdienste is? Dan ligt dit aantal hoger, namelijk 1,6 miljoen (2019). In 2020 werkten deze zelfstandigen gemiddeld 33 uur per week. Dat is iets meer dan werknemers in loondienst die gemiddeld 30 uur per week werkten. Met 12,3% van de beroepsbevolking staat Nederland op de 8e plaats binnen Europa (bron CBS).

De bemiddelingsbranche helpt veel ZZP’ers bij het vinden van opdrachten. We zien daarin een diversiteit aan methodes en middelen. Zo zijn er intermediairs die naast het ter beschikking stellen van arbeidskrachten ook bemiddelen tussen een ZZP’er en een opdrachtgever en zijn er intermediairs die enkel ZZP’ers bemiddelen naar een opdracht.

Wanneer een ZZP’er voor het uitvoeren van een opdracht wordt ingezet, zijn er kortweg twee situaties te onderscheiden.  De ZZP’er ontvangt de opdracht direct van de opdrachtgever of de opdrachtgever geeft de opdracht aan de intermediair die op haar beurt de opdracht laat uitvoeren door de ZZP’er. In de eerste situatie spreken we van bemiddeling door de intermediair en in de twee situatie is er sprake van tussenkomst.

Lees meer

Webmodule pilot nu beschikbaar voor inzet ZZP’er

Webmodule pilot nu beschikbaar voor inzet ZZP’er

Begin januari is de veelbesproken webmodule online beschikbaar gekomen als pilot. Hiermee kunnen opdrachtgevers een check doen op de arbeidsrelatie bij opdrachtverstrekking aan ZZP’ers.
De pilot beschikt momenteel niet over een mogelijkheid om inzetten met tussenkomst of bemiddeling van ZZP’ers te laten beoordelen. Wel kan directe opdrachtverstrekking in de module als vragenlijst doorlopen en beoordeeld worden. Lees meer

DBA Webmodule – pilot gaat van start

DBA Webmodule - pilot gaat van start

Begin januari komt de webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige, als pilot online. Hiermee kan de opdrachtgever vooraf een beoordeling krijgen of het werk dat zij door een zelfstandige willen laten uitvoeren wel of niet gezien wordt als werk in zelfstandigheid of niet.

Vanaf 1 oktober 2021 kan de handhaving op de wet DBA mogelijk gefaseerd weer opgestart worden.

Lees meer

2021, alleen nog maar ZZP’ers in de tweede kamer?

Dit jaar was voor ondernemend Nederland een jaar vol uitdagingen. Zo bent u geconfronteerd met de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de coronacrisis. Wij hebben vol bewondering bij onze inspecties de creativiteit gezien van ondernemers die er ondanks alle hindernissen, wat van hebben gemaakt. Onze complimenten.

In het nieuwe jaar is er geen tijd om te verslappen. Ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van de bijzondere uitstelregeling voor belastingen waaronder omzetbelasting en loonheffingen zijn verplicht deze vanaf 1 juli aanstaande terug te betalen. Dit heeft invloed op de liquiditeiten en het werkkapitaal. Er wordt verwacht dat de groei die de uitzendsector laat zien eind 2020 doorzet in het nieuwe jaar. Zoals u weet gaat groei gepaard met voorfinanciering; ondernemingen met een krappe kas en daarnaast mogelijk ook een NOW terugbetalingsregeling staan voor uitdagingen. Het zou ons niet verbazen als er in 2021 een verdere consolidatie plaats gaat vinden in de markt.
Lees meer