Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Renseigneringsverplichting btw-vrijstelling

Renseigneringsverplichting btw-vrijstelling

Renseigneringsverplichting BTW

De Belastingdienst heeft het toepassingsbereik van de nieuwe renseigneringsverplichting verduidelijkt. Het was onduidelijk of administrieplichtigen ook gegevens van ondernemers die vrijgesteld zijn van de omzetbelasting moesten aanleveren. Inmiddels heeft de Belastingdienst duidelijkheid gegeven. De gegevens van btw-vrijgestelde ondernemers moeten aangeleverd worden onder de renseigneringsverplichting.

De renseigneringsverplichting per 1 januari 2022

Als u inhoudingsplichtig bent voor de loonheffingen en een natuurlijk persoon (niet zijnde uw werknemer) betaalt voor bepaalde werkzaamheden of diensten, dan is het mogelijk dat u een aantal gegevens verplicht moet aanleveren bij de Belastingdienst. Per 1 januari 2022 is namelijk een nieuwe renseigneringsverplichting in werking getreden. Op basis van deze verplichting moet u dan het volgende rapporteren aan de Belastingdienst: het bsn, de naam, de geboortedatum en de adresgegevens en de door u betaalde bedragen aan de persoon die de werkzaamheden heeft verricht in het afgelopen kalenderjaar.

Uitzonderingen

Er bestaan uitzonderingen ten aanzien van betalingen voor bepaalde werkzaamheden en diensten. Voor inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen gaat het om:

  • de werkzaamheden en diensten, die zijn verricht als werknemer, artiest, beroepssporter of lid van een buitenlands gezelschap als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 of als inwoner van een andere land die in de hoedanigheid van artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting verschuldigd is in Nederland;
  • de werkzaamheden, die zijn verricht als vrijwilliger als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964; en
  • de werkzaamheden en diensten, waarvoor een factuur is uitgereikt als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 waarop de omzetbelasting is vermeld.

Over deze laatste uitzondering is veel discussie ontstaan. Als u iemand inhuurt, zal diegene over het algemeen kwalificeren als ondernemer voor de omzetbelasting. Afhankelijk van de prestaties die het individu verricht, is diegene verplicht om een factuur uit te reiken.

Indien het individu btw-vrijgestelde prestaties verricht – dat komt bijvoorbeeld voor in de gezondheidszorg en het onderwijs – heeft hij of zij de keuze om een factuur uit te reiken. Indien het individu een factuur uitreikt, moet in dat geval worden aangegeven dat een btw-vrijstelling wordt toegepast.

De Belastingdienst heeft verduidelijkt dat een inhoudingsplichtige in deze beide gevallen (bij btw-vrijgestelde prestaties – al of niet gefactureerd) de persoonlijke gegevens van de betreffende ondernemer aan moet leveren.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft meer duidelijkheid gegeven over het toepassingsbereik van deze uitzondering. De uitzondering dient grammaticaal gelezen te worden aldus de handleiding specifiek voor de aanleveringsgegevens per 1 januari 2023. De is uitzondering dus alleen van toepassing indien er een factuur uitgereikt is met daarop vermeld de in rekening gebrachte omzetbelasting.

Reikt de ondernemer geen factuur uit, of indien de factuur zonder BTW wordt uitgereikt voor de uitgevoerde werkzaamheden of diensten, dan is er alsnog een renseigneringsverplichting.

Aanlevering

Bent u inhoudingsplichtig voor de loonheffingen en werkt u met van btw vrijgestelde ondernemers. Zorg er dan voor dat u ook van deze ondernemers de gegevens aanlevert bij de Belastingdienst.

De gegevens moeten na afloop van het kalenderjaar uiterlijk op 31 januari bij de Belastingdienst aangeleverd zijn. Hoewel de nieuwe renseigneringsverplichting per 1 januari 2022 in werking is getreden, zal de gegevensaanlevering dus feitelijk voor het eerst tussen 1 januari 2023 en 31 januari 2023 plaatsvinden.

Bron: Pwc.nl

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht