Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Het belang van het tijdig en correct invullen van de rittenregistratie

Het belang van het tijdig en correct invullen van de rittenregistratie

Het belang van tijdig en correct invullen van de rittenregistratie

Onlangs deed de Rechtbank Noord-Holland een nieuwe uitspraak. Ze oordeelde dat een werknemer die gebruik wil maken van belastingvoordeel zelf moet bewijzen dat er maximaal 500 kilometer per jaar privé gereden is. Hierdoor is het correct invullen van de rittenregistratie van groot belang. 

Een werknemer kreeg van zijn werkgever in 2017 en 2018 een auto van de zaak. In 2017 is een verklaring geen privé gebruik van de Belastingdienst overgelegd aan de werkgever. Hierdoor houdt die geen rekening met een bijtelling wegens privégebruik.

Rittenregistratie aanleveren

In 2018 verzoekt de Belastingdienst de werknemer om een registratie op te sturen. Vervolgens kwam de Belastingdienst tot de conclusie dat deze achteraf is opgesteld en dat er onvolkomenheden in zitten. In de rittenregistratie komen veel voorkomende ritten voor met steeds hetzelfde aantal kilometers en sluiten de kilometerregistraties niet aan met de door de garages genoteerde kilometerstanden. Tevens zijn er ritten opgenomen waarvan de zakelijkheid ter discussie gesteld wordt. Verder verklaart de werknemer dat hij naast de rittenregistratie privé vervoermiddelen ter beschikking had. Hierdoor waren aanvullende stukken niet beschikbaar.

Daarom heeft de Belastingdienst de rittenregistratie verworpen. Vervolgens werden naheffingsaanslagen voor de loonheffingen opgelegd.

De werknemer gaat in beroep bij de Rechtbank Noord-Holland. Tijdens dit beroep heeft de Rechtbank geoordeeld dat de rittenregistratie onbetrouwbaar is. Dit omdat de rittenregistratie te veel onnauwkeurigheden bevat. Ook was deze niet sluitend en pas achteraf opgesteld. Hierbij speelt een rol dat de werknemer heeft verklaard dat hij aanvankelijk niet wist welke gegevens hij bij moest houden. Daarom had hij standaardkilometers ingevuld, terwijl de verkeerssituatie niet altijd gelijk was.

De naheffingsaanslagen zijn terecht opgelegd door de Belastingdienst.

Daarom is het van belang dat de werknemer om tijdig en correct de rittenregistratie bij te houden. Dit om naheffingsaanslagen te voorkomen.

Bronnen:

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht