Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / Algemeen Verbindend Verklaring van de cao Uitzendkrachten

Algemeen Verbindend Verklaring van de cao Uitzendkrachten

Algemeen Verbindend Verklaring

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het ingediende verzoek tot Algemeen Verbindend Verklaring van de cao Uitzendkrachten (ABU-cao) met ingang van 25 maart 2016 goedgekeurd.

De AVV-periode loopt van 25-03-2016 tot en met 04-11-2017 (dit is tevens de einddatum van de huidige cao).

Alle uitzendbureaus en payrollbedrijven in Nederland, voor zover niet aangesloten bij de NBBU, moeten zich aan de arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de cao voor Uitzendkrachten.

Het toepassen van de AVV-artikelen van de cao voor Uitzendkrachten geldt voor niet-aangesloten uitzendbureaus voor zowel lopende uitzendovereenkomsten als voor nieuwe uitzendovereenkomsten die vanaf 25-03-2016 worden aangegaan.

Voor meer informatie over de AVV cao-artikelen verwijzen wij u naar:

Staatscourant

ABU-cao

Wat is Algemeen Verbindend Verklaring?

De Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van CAO’s (de Wet AVV) is in 1937 tot stand gekomen. Met deze wet wilde de overheid het instrument van de cao stimuleren en ondersteunen.
De wet geeft de minister van SZW de bevoegdheid om op verzoek van een of meer van de cao-partijen die voor een bedrijfstak een cao hebben afgesloten, de cao-bepalingen die daarvoor in aanmerking komen, ook dwingend van toepassing te verklaren op werknemers (en werkgevers) in die bedrijfstak die niet betrokken waren bij de totstandkoming van die cao.

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht