Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Wet DBA en NEN 4400 inspecties

Wet DBA en NEN 4400 inspecties

WET DBA NEN 4400

De belastingdienst kent goedgekeurde modelovereenkomsten die door alle ondernemingen gebruikt kunnen worden om opdrachten die aan ZZP’ers zijn verstrekt, vast te leggen.

Deze modelovereenkomsten kennen een aantal ‘kernbegrippen’. De kernbegrippen uit deze teksten, zijn door de belastingdienst geel gemarkeerd en dus goed herkenbaar. De teksten van deze kernbegrippen mogen niet worden aangepast. Als dit wel gebeurt, verliest de modelovereenkomst zijn waarde. De overige artikelen mogen wel worden gewijzigd en aangevuld. De aanpassingen mogen echter niet in strijd zijn met de geel gemarkeerde kernbegrippen.

Algemene modelovereenkomsten kunt u hier downloaden.

Belangrijke instructies voor de NEN4400-1 inspecties

a) Van elke modelovereenkomst die u als basis heeft gebruikt, bewaart u een ’template’ zodat u bij de inspectie kunt aantonen welke modelovereenkomst(en) u heeft gebruikt.
b) Op deze template(s) geeft u aan welke wijzigingen en/of doorhalingen u heeft doorgevoerd. Dit doet u zodanig dat de inspecteur de veranderingen eenvoudig kan herkennen en beoordelen.
c) U zorgt ervoor dat de door u aangepaste modelovereenkomsten op iedere bladzijde het unieke nummer van de oorspronkelijke modelovereenkomst bevatten.

Wellicht ten overvloede:
Heeft u eerder met een ZZP’er gewerkt met wie u nu een modelovereenkomst sluit, dan dient u ook de kopieën van de VAR (en de brieven geldigheid 2015 en/of 2016) te bewaren.

U dient beheersmaatregelen te treffen om de zelfstandigheid van de ZZP’er te borgen

Hiervoor toetst u de KvK-gegevens van de ZZP’er op:
– zelfstandigheid (werkzaamheden, SBI-codes) en
– naam van de bestuurder en eigendom van de onderneming (gelijk aan persoonsgegevens ZZP’er).

Aanvullende tips (niet verplicht, maar handig bij de beoordeling van de zelfstandigheid)
– Vraag de gegevens op van de verzekeringspolis voor wat betreft de dekking van bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheid.
– Vergelijk de factuurgegevens met de gegevens op het uittreksel van de KvK en op het met de ZZP’er gesloten contract.
– Vergelijk de gegevens op de website van de ZZP’er met de uitbestede opdracht.
– Vraag naar de duur, wijze van acquireren en het aantal opdrachten dat de ZZP’er heeft uitgevoerd en laat dit deze informatie op schrift zetten.

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht