Berichten

ZZP’ers als uitzendkracht! Een greep uit onze inspectiepraktijk

U zult bij het lezen van deze kop wel denken, een ZZP’er als uitzendkracht, dat kan toch helemaal niet. En dat klopt! Want in tijden van schaarste gebeuren er rare dingen!  

De IC verpleegkundige in coronatijd

Het staat ons allen nog vers in het geheugenvolle IC afdelingen waar mensen de benen uit hun lijf lopen om zorg te kunnen verlenen aan ernstig zieke corona patiënten. Vooruitzichten van een overbelast zorgsysteem waarbij door piekbelasting op de intensive care  triage steeds dichterbij lijkt te komen. Want er is simpelweg onvoldoende gekwalificeerd personeel om dit aan te kunnen. 

Lees meer

Verklaring goed betalingsgedrag: Automatisch toegezonden en nieuwe eisen vanaf 07-sept-2020

Verklaring goed betalingsgedrag: Belangrijke wijzigingen vanaf 7 september 2020

Vanaf 7 september 2020 is er een nieuw formulier waarmee de verklaring goed betalingsgedrag aangevraagd moet worden. Alleen met een nieuw formulier kan de verklaring aangevraagd worden. Deze nieuwe verklaring kan ook automatisch worden toegezonden om de 3 maanden. Verklaringen worden alleen nog naar het woon- of vestigingsadres verzonden.
Lees meer

Programma rapportage Uitzendbureaus gepubliceerd door inspectie SZW

publicatie ISZW

publicatie ISZW

Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een programma rapportage gepubliceerd over de uitzendsector. Deze belicht wat is bereikt en hoe de inzet van handhaving wordt voortgezet. Het doel is om misstanden in de sector te verminderen, het aanpakken van malafide in- en uitleners staat dan ook hoog op de agenda.  Lees meer

Waarom de G-rekening juist nu zo belangrijk is

Maarten de Jong - Waarom de G-rekening storting juist nu zo belangrijk is

Iedereen kent de G-rekening, maar niet iedereen maakt er gebruik van. Juist nu is het storten van een deel van de betaling aan uw leverancier van groot belang, ook als die NEN 4400 gecertificeerd is. Dit is een kosteloze vrijwaring. 

Toen het depotstelsel verviel kon niet langer direct afgestort worden aan de belastingdienst en bleef de G-rekening als enige over als bescherming tegen keten- en inleners aansprakelijkheidsrisico’s bij de leverancierIn tijden van verhoogd risico, zoals nu in de coronacrisis, waarbij vele tienduizenden bedrijven, dus ook leveranciers van u, bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd en verkregen en mogelijk ook verlenging hiervoor hebben, is het des te belangrijker om gebruik te maken van de mogelijkheid om jezelf, als opdrachtgever, tegen een claim van de Belastingdienst te beschermen. 

Lees meer

Normwijzigingen SNA Handboek per 1 juli

Door diverse ontwikkelingen in wet- en regelgeving zijn er per 01-07-2020 ook diverse wijzigingen in het Handboek Normen voor NEN 4400-1 en NEN 4400-2 door SNA doorgevoerd.

Onder andere door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en door de invoering van de meld- en controleplicht die geldt voor in het buitenland gevestigde werkgevers die hun medewerkers in Nederland tewerkstellen zijn er normwijzigingen en aanpassingsrapporten opgesteld door SNA. Als gecertificeerde onderneming dienen deze normpunten vanaf datum invoering gevolgd te worden. Het is daarmee belangrijk deze te kennen en interne processen en procedures hierop af te stemmen.

Een kort overzicht van de diverse wijzigen en een link naar het Handboek Normen per 01-07-2020. Lees meer

Inleners- en ketenaansprakelijkheid tijdens de coronacrisis

Inleners en ketenaansprakelijkheid in CoronatijdDe coronacrisis veroorzaakt een hoop onzekerheid. Hele sectoren staan stil en andere sectoren rennen de benen onder hun lijf vandaan. Echter iedereen met een zelfde uitgangspunt, het borgen van de continuïteit van hun onderneming.

De zorgen van uitzendbedrijven zijn dus vooral afhankelijk in welke sectoren zij arbeidskrachten uitzenden. We zien dan ook dat een deel van deze ondernemingen een aanspraak doet op de NOW maatregelen van het kabinet. Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling bij de belastingdienst aan te vragen. Gelukkig maar anders was de werkloosheid nog veel harder gestegen.

Veel inleners zitten nu met de vraag hoe het nu zit met hun aansprakelijkheidsrisico’s. Met name op het gebied van de inleners en ketenaansprakelijkheid.

De inlener kan immers aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze belastingen niet betaalt.Lees ook de brochure van de belastingdienst.

De inlener kan dan een beroep doen op de zogeheten disculpatieregeling. Dit heeft alleen succes als naast de inlener ook de uitlener geen verwijt kan worden gemaakt. Lees meer

Toepassing loonheffingstabel; wanneer pas je de dagtabel of weektabel toe?

Een goede toepassing van de loonheffingstabellen roept soms vragen op. ‘Wat te doen bij een uitzonderlijke situatie? Kan een oproepkracht gezien worden als een parttimer of als een fulltimer?’ Dit soort vragen komen niet alleen bij gebruikers van de loonheffingstabellen zoals loonadministrateurs voor, maar ook bij belasting- en NEN 4400 inspecteurs. In dit artikel geeft Bart Agerbeek, uitleg over de verschillen tussen de dagtabel én weektabel. Lees meer

Opdrachtgevers wees alert op de WAS en WAB!

Verbetering van de positie van de werknemer is een van de voornaamste doelen van de WWZ, de WAS en de WAB. De combinatie van deze drie, met grote impact en in recordtijd ingevoerde wetten, kunnen zorgen voor een onzichtbare giftige cocktail. Opdrachtgevers wees alert! Zeker in combinatie met de Corona-crisis. Onzichtbaar vanuit het zicht van de inhurende opdrachtgever in ieder geval en met grote risico’s gepaard. Lees in deze blog waarom en wat je als inlener hieraan kunt doen.

Giftige cocktail zorgt voor inleenrisico’s

Lastig, wetgeven in Polderland. In de afgelopen 5 jaar zijn drie wetten die veel impact hebben op de bedrijfsvoering van werkgevers ingevoerd.
Wet Werk en Zekerheid (WWZ 2015), Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS juli 2015) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB 2020). In Polderland worden dit soort initiatieven gebruikt om gelijk een groot aantal detailregelingen te wijzigen, aan te scherpen of te corrigeren in een poging om alles tot op de millimeter nauwkeurig te regelen. Dat is een probleem. Want wat is de echte essentie de van problemen op de arbeidsmarkt? Lees meer

IKB PSB voor de pluimvee sector | vraag & antwoord

Pluimveeservice bedrijven behoren tot een speciale sector; een relatief kleine groep ondernemingen, in een heel specifieke branche met een eigen problematiek. Neem bijvoorbeeld de vangbedrijven; vuil en zwaar werk, onregelmatig, geen cao, veel buitenlandse arbeidskrachten. Daarnaast de grote groep ZZP-ers, die naast het werk, ook aan allerlei administratieve verplichtingen moeten voldoen die we komen controleren in verband met de IKB PSB certificering voor de pluimvee sector.

In dit vraag & antwoord artikel zijn een aantal vragen gesteld aan Carolien van Nispenrode, technisch specialist IKB PSB, om u op weg te helpen met specifieke punten binnen deze norm die we vaak tegenkomen. Lees meer

Belangrijke wetswijzigingen per 1 januari 2020

De volgende wetswijzigingen per 1 januari 2020 worden toegelicht:

  1. Artikel 13ter. Wet op de loonbelasting 1964 (fiets van de zaak)
  2. Artikel 31. Wet op de loonbelasting 1964 (boetes medewerkers)
  3. Artikel 31a. Wet op de loonbelasting 1964 (verruiming werkkostenregeling)
Artikel 13ter Wet op de loonbelasting 1964

De fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’ is aangepast. Het wordt voor werkgevers makkelijker om hun werknemers te kunnen laten profiteren van een fiets van de zaak. Ondernemers (bijvoorbeeld kleine ondernemers of ZZP-ers) kunnen zelf ook gebruik maken van de nieuwe regeling.

Een fiets van de zaak maakt het mogelijk om vanaf 01 januari 2020 een (elektrische) fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer. De werknemer hoeft deze fiets niet zelf te kopen. De werknemer mag de fiets van de zaak fiscaal gezien onbeperkt privé gebruiken.

De werkgever betaalt de fiets en voor het overgrote deel ook de kosten voor onderhoud en reparatie. De werknemer krijgt echter wel te maken met een bijtelling bij het salaris. Uiteindelijk betaalt de werknemer daardoor enkele euro’s per maand extra belasting.

Wie de fiets van de zaak ook privé gebruikt, heeft daar voordeel van. Over de waarde van dit voordeel (de bijtelling) betaalt de werknemer loonbelasting. De bijtelling is 7% over de consumentenadviesprijs van de fiets en de accessoires (incl. btw) per jaar. De werkgever telt het gehele bedrag op bij het salaris en hierover betaalt de medewerker maandelijks belasting.

Het staat de werkgever vrij om aan de medewerker een maandelijkse eigen bijdrage te vragen. Dit bedrag gaat dan van de bijtelling af. De werknemer kan dit terug zien op de loonstrook. Tevens mag de werkgever ervoor kiezen de bijtelling voor zijn eigen rekening te nemen. Dit kan door gebruik te maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. In dit geval hoeft de werknemer geen belasting te betalen.

Artikel 31 Wet op de loonbelasting 1964

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een medewerker een boete ontvangt, welke door de werkgever betaald wordt. Het bekendste voorbeeld hiervan is de verkeersboete. De volgende boetes mogen niet onbelast door de werkgever vergoedt worden en behoren tot het loon van de werknemer:

  • Bestuurlijke boetes (bijvoorbeeld boetes van de Belastingdienst)
  • Geldboetes die zijn opgelegd door een Nederlandse strafrechter
  • Geldboetes op basis van wettelijk tuchtrecht
  • Door een werknemer aan de staat betaalde geldsommen om strafvervolging te voorkomen
  • Door een werknemer aan de staat betaalde geldsommen om te voldoen aan een voorwaarde die verbonden is aan gratieverlening.
  • De kosten van een naheffingsaanslag parkeerbelasting
  • De kosten van het verwijderen van een wielklem
Artikel 31a Wet op de loonbelasting 1964

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen.
Tot en met 2019 mochten werkgever 1,2% van de loonsom aan onbelaste vergoedingen geven. Vanaf 2020 is dit percentage verruimd naar 1,7%. Dit geldt voor de eerste €400.000,- van de loonsom. Voor het bedrag boven de gestelde €400.000,- blijft de huidige 1,2% gelden. Dit betekent dat de vrije ruimte maximaal €2.000,- hoger kan zijn. Deze wetswijziging levert vooral een voordeel op MKB.

Sommige vergoedingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte, namelijk de ‘gerichte vrijstellingen’. Werkgevers mogen deze dus onbeperkt onbelast blijven vergoeden. Dit betreft bijvoorbeeld reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan dit soort vergoedingen. Vanaf 2020 vallen de kosten van een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) onder deze categorie.

Veel werkgevers geven aan het einde van het jaar vergoedingen of geschenken aan hun werknemers. Bijvoorbeeld een kerstfeest op een externe locatie of kerstpakketten. De rekening hiervoor komt vaak pas aan het begin van het nieuwe jaar. Wordt er meer vergoedt of verstrekt dan het bedrag van de vrije ruimte toestaat, dan dient de werkgever over dat gedeelte belasting te betalen. Dit wordt de eindheffing genoemd.

Voortaan mag de werkgever dit later afrekenen. Tot en met 2019 mag dat uiterlijk bij de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Vanaf 2020 mag dat ook bij de aangifte over het tweede aangiftetijdvak.

Bron: Rijksoverheid vergroeningsmaatregel artikelwijzigingstoelichting

Bron: Rijksoverheid vergroeningsmaatregel algemeen

Bron: Rijksoverheid fiets van de zaak

Bron: Rijksoverheid belastingplan

Bron: Afas 

Ik wil graag meer informatie