Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Webmodule pilot nu beschikbaar voor inzet ZZP’er

Webmodule pilot nu beschikbaar voor inzet ZZP’er

Webmodule pilot nu beschikbaar voor inzet ZZP’er

Begin januari is de veelbesproken webmodule online beschikbaar gekomen als pilot. Hiermee kunnen opdrachtgevers een check doen op de arbeidsrelatie bij opdrachtverstrekking aan ZZP’ers.
De pilot beschikt momenteel niet over een mogelijkheid om inzetten met tussenkomst of bemiddeling van ZZP’ers te laten beoordelen. Wel kan directe opdrachtverstrekking in de module als vragenlijst doorlopen en beoordeeld worden.

De webmodule beoordeling arbeidsrelaties kunt u hier vinden

Helaas is het in deze pilot fase op dit moment niet mogelijk om de veel voorkomende situatie van tussenkomst (tussen de feitelijk opdrachtverstrekker en de ZZP’ers zit een tussenkomst partij) of van bemiddeling (de ZZP’er wordt buiten de keten om bemiddeld door een bemiddelaar) te laten beoordelen.

Wel kan de vragenlijst bekeken worden. Tevens kan de situatie van een directe opdrachtverstrekking door een onderneming aan een ZZP’ers op de soort arbeidsrelatie beoordeeld worden.

De pilot met de webmodule duurt 6 maanden. Het huidige handhavingsmoratorium dat per 1 januari 2021 afloopt, wordt verlengd tot 01 oktober 2021.

Gebruik van de webmodule is vrijwillig uitkomst een indicatie

De pilot webmodule moet meer duidelijkheid geven of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of er loonheffingen moet worden afgedragen of niet. De opdrachtverstrekker kan de vragenlijst invullen en krijgt daarmee een (niet bindende) uitspraak rondom de soort arbeidsrelatie.
Daar iedere situatie anders is, zijn de vragen ook afgestemd op de branche, soort werk en de antwoorden die gegeven worden. Het aantal vragen is dan ook niet altijd gelijk.

De beoogde definitieve webmodule geeft waar mogelijk zekerheid, mits de vragen naar waarheid worden ingevuld. In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument, zodat opdrachtgevers en ZZP-ers zich kunnen voorbereiden op de beoogde invoering ervan.

Na het invullen van de vragen komt het antwoord direct op het scherm. Het geeft een indicatie over de situatie waarin er tussen partijen gewerkt wordt. De belastingdienst geeft uitdrukkelijk aan dat er gedurende de testfase geen rechten aan de uitkomst ontleend kunnen worden.

Webmodule

De deelname aan de webmodule is gedurende de pilotfase vrijwillig en kan anoniem worden gedaan.

De uitkomst na het invullen van de vragenlijst zal leiden tot één van de 3 mogelijke antwoorden:

  • geen sprake dienstbetrekking;
  • Neigt naar een dienstbetrekking;
  • Geen uitkomst.

De webmodule en ook de pilot kennen geen motivatie over de uitkomst van de vragenlijst die is ingevuld. De vragen die het meeste invloed hebben op de uitkomst worden als eerste gesteld. Er is er een wegingslijst van de vragen te vinden op www.rijksoverheid.nl.

In een pre pilot fase is met de webmodule geteste en de uitkomst hiervan was dat ca 25% van de gevallen aangeeft dat er geen dienstbetrekking is, bij 50% is er twijfel en bij ca 25% is er geen uitkomst.

Om onduidelijkheid over de arbeidsrelatie is het altijd mogelijk om in vooroverleg te gaan met de bevoegd inspecteur bij de belastingdienst (schriftelijk) als u in uw specifieke geval meer duidelijkheid wilt.

Misbruikrisico’s

In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of ervaringen met de pilot webmodule als instrument behulpzaam was en wordt er besloten over de eventuele definitieve inzet van de webmodule. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.

De Belastingdienst houdt toezicht op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen, geeft voorlichting en biedt een helpende hand om duidelijkheid te geven wanneer een arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet DBA.

Contact en overleg met opdrachtgevers kan al tot aanpassing van de werkwijze en dus tot verbetering leiden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de Belastingdienst. In het geval van kwaadwillendheid is er o.a. sprake van opzet, beoogd omzeilen van de Wet en/of het niet juist weergeven van de feiten en omstandigheden waaronder gewerkt wordt.

Er zijn drie vragenlijsten bij de brief van de minister gepubliceerd die inzage geven in de beoordelingscriteria in het kader van de Webmodule.

Hierbij de links naar de vragenlijsten:

Bron: Ondernemersplein

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht