Home / Blogs, Specials en Opinie / Een PayChecked inspectie, wat kan je verwachten

Een PayChecked inspectie, wat kan je verwachten

Een vraag die na aanmelding bij Bureau Cicero kan opkomen. In deze blog lichten wij, op hoofdlijnen, de verschillende onderdelen van de PayChecked inspectie toe.

  1. De inspectie start met een korte kennismaking, waarbij verschillende vragen over de activiteiten van de onderneming worden gesteld. Dit gesprek is zeer waardevol voor de uitvoer van een gestructureerde inspectie. Misschien een geruststelling, u kunt hier geen foute antwoorden geven. Het gaat immers over uw onderneming.
  2. Na het kennismakingsgesprek nemen wij de voorbereide documenten voor de inspectie door. Op onze website vindt u een overzicht met de documenten. Zorg ervoor dat u deze documenten digitaal heeft klaar staan. Is het u niet duidelijk welke gegevens voorbereid moeten worden of heeft u een vraag over de checklist, neem dan van tevoren contact met ons op.
  3. Eerst worden de algemene stukken beoordeeld daarna worden een aantal personeelsdossiers en eventueel de dossiers van ZZP-ers en ondervervoerders beoordeeld.   Wij geven aan welke dossiers. Ook deze documenten kunt u voorbereiden en digitaal klaarzetten.
  4. Tijdens de inspectie worden, wanneer daar reden voor is, vragen gesteld over de door u voorbereide documenten. Is een deel van de documenten voorbereid door uw administratiekantoor zorg er dan voor dat het administratiekantoor tijdens de inspectie telefonisch bereikbaar is.
  5. Als laatste beoordelen wij of voldaan wordt aan de PayChecked voorwaarden. Is dit niet het geval dan heeft u altijd de gelegenheid om een en ander te herstellen. Is sprake van een rode afwijking dan is de hersteltermijn 10 werkdagen. Wordt een oranje afwijking geconstateerd dan is de hersteltermijn 3 maanden. Tijdens een nieuwe inspectie zal het herstel van de afwijkingen worden beoordeeld. Hiervan ontvangt u na de inspectie  een nieuw verslag.  

Bent u benieuwd naar de meest voorkomende afwijkingen lees dan ons blog PayChecked in Transport: Waar moet je nu op letten?

Tips voor de voorbereiding op een PayChecked inspectie

Tot slot een aantal tips ter voorbereiding op de PayChecked inspectie:

  • Vergeet u niet aan te melden bij Stichting PayChecked voor vermelding in het register. Dit doet u voordat u een afspraak maakt met een inspectie instelling om de inspectie uit te laten voeren. Is uw onderneming niet bij PayChecked aangemeld dan kan de inspectie niet worden uitgevoerd.
  • Indien u gebruik maakt van een administratie- of accountantskantoor betrek deze dan bij uw voorbereiding. Vaak wordt een deel van de documenten door hen aangeleverd. Stem dan ook met het administratiekantoor af op welke termijn ze de documenten aanleveren voordat u een afspraak inplant voor de inspectie.
  • Wanneer u vervoer uitbesteed aan andere partijen beoordeel dan voor de inspectie of u een samenwerking heeft met een ondervervoerder of een ZZP-er. Voor het verschil tussen deze twee verwijzen wij naar ons artikel Ondervervoer en ZZP, wat is het verschil?

Plaats een bericht