Home / Covid-19 / De vaste reiskostenvergoeding blijft ook na 01 oktober 2021 onbelast

De vaste reiskostenvergoeding blijft ook na 01 oktober 2021 onbelast

De vaste reiskostenvergoeding blijft ook na 01 oktober 2021 onbelast

Tot 01 oktober 2021 mogen werkgevers de vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast doorbetalen aan de medewerkers, ook als de werknemer thuiswerkt. Hoogstwaarschijnlijk zal na 01 oktober 2021 deze goedkeuring eindigen. Werkgevers die ook in het laatste kwartaal van 2021 de volledige reiskostenvergoeding onbelast willen blijven betalen aan hun medewerkers die al voor 13-03-2020 in dienst waren, kunnen dit onder voorwaarden blijven doen

De Belastingdienst heeft op Forum Salaris aangegeven dat de thuiswerkdagen van 01 januari 2021 tot 01 oktober 2021 meetellen als reisdagen voor het 128-dagencriterium. Voorwaarde is echter wel dat de werknemer vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht had op deze vaste reiskostenvergoeding. Dit betekent dat er een splitsing plaatsvindt van vóór 01 oktober en vanaf 01 01 oktober 2021.

Vóór 01 oktober 2021: thuiswerkdagen tellen mee voor vaste reiskostenvergoeding

Om de thuiswerkdagen mee te laten tellen, is het reispatroon en de daarop gebaseerde hoogte van de vaste onbelaste reiskostenvergoeding die werden verwacht vóór 13 maart 2020 bepalend. De dagen dat een medewerker ziek is, vakantie, sabbats- of zorgverlof heeft tellen echter niet mee als reisdagen. In deze situatie gaat het om de werkdagen tussen 01 januari en 01 oktober 2021. In deze periode kunnen ook de thuiswerkdagen meetellen als reisdagen om te toetsten of dit jaar wordt voldaan aan het 128-dagencriterium.

Vanaf 01 oktober 2021: enkel reisdagen tellen mee

Zodra de goedkeuring vervalt per 01 oktober 2021, tellen vanaf dit moment enkel de daadwerkelijke reisdagen mee als reisdag. Een thuiswerkdag telt dan niet (meer) mee. Hierbij is van belang dat de werknemer ook minstens 214 dagen gewerkt heeft per kalenderjaar. Bij dit criterium speelt de locatie van het werk geen rol.

Mocht de werknemer minder dan vijf dagen in de week werken, dan kan het aantal werkdagen (214) en de reisdagen (218) naar evenredigheid worden toegepast (pro rata).

Als de werknemer voldoet aan beide voorwaarden, dan kan de werkgever de vaste onbelaste reiskostenvergoeding ook blijven doorbetalen in de periode vanaf 01 oktober tot en met 31 december 2021.
Of en in hoeverre vanaf 2022 deze uitzonderingsregeling wordt voortgezet is nog niet duidelijk.

Bronnen:

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht