Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Vaste reiskosten: Wel of niet belast in januari ’21?

Vaste reiskosten: Wel of niet belast in januari ’21?

Vaste reiskosten: Wel of niet belast in januari '21?

Werkgevers mogen ook in januari 2021 de vaste reiskostenvergoeding nog onbelast doorbetalen als het reispatroon van een werknemer afwijkt wanneer dit wordt veroorzaakt door de coronacrisis.

Het kabinet verlengt de maatregel vanwege de recent afgekondigde nieuwe lockdown.

Werknemers die meer thuis werken door de coronacrisis mogen in 2020 vanwege de coronacrisis nog hun vaste reiskostenvergoeding ontvangen in 2020. Deze goedkeuring zou per 1 januari 2021 vervallen.

Het Kabinet gaat de gevolgen van deze regeling in januari bekijken. Ter overbrugging heeft het Kabinet besloten deze noodmaatregel te verlengen tot in ieder geval 1 februari 2021.

De voorwaarde is nog wel steeds dat de vaste vergoeding al voor 13 maart 2020 door de werkgever werd toegekend.
Wat er vanaf februari 2021 besloten wordt is op dit moment nog niet duidelijk.

Geen verplichting doorbetaling vaste reiskosten

Werkgevers zijn echter niet wettelijk verplicht om de vaste reiskostenvergoeding door te betalen. Alleen als de werknemer geen reiskosten maakt door het thuiswerken. Als een werknemer langdurig thuisblijft door thuiswerken, is het redelijk dat de werkgever de vaste reiskostenvergoeding stopt.

Als in de arbeidsvoorwaardenregeling, personeelshandboek, arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst (cao) echter is bepaald dat de werkgever de reiskosten moet blijven vergoeden bij afwezigheid van de werknemer, moet hij dit wel blijven doen. Tenzij er specificaties aan de vaste reiskostenvergoeding ten grondslag liggen (zoals bijvoorbeeld het aantal dagen waarop gereisd wordt). Bij twijfel adviseren wij hierover advies in te winnen.
Als er niets in een reglement of overeenkomst staat over de vaste reiskosten, is het in principe voldoende om de werknemers schriftelijk te informeren over de stopzetting van de vergoeding. De werkgever doet er wel goed aan om daarbij aan de werknemer uit te leggen. En dan voornamelijk wat de reden is voor het stopzetten van de reiskostenvergoeding.

De verplichting vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt staat los van de fiscale consequenties. Over de situatie vanaf februari 2021 informeren wij zodra meer bekend is.

Bron: Rendement.nl

Plaats een bericht