Home / Bureau Cicero / Nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer

Nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer

Relevante wijzigingen voor PayChecked

Werkgevers en vakbonden hebben eind mei 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen. Dit onderhandelingsresultaat heeft geleid tot een nieuwe versie van de CAO. De CAO is inmiddels ook voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een algemeen verbindend verklaring.  Desalniettemin, is de CAO op dit moment nog niet algemeen verbindend verklaard.

De wijzigingen die relevant zijn voor het keurmerk PayChecked in Transport zijn:

Looptijd

De looptijd van de nieuwe CAO is van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Lonen

In de CAO zijn twee loon verhoog momenten bepaald, namelijk 01 juli 2021 en 01 januari 2022.

  • Verhogingen per 01 juli 2021:

De lonen die horen bij loonschalen A’ tot en met H en de bruto toeslagen krijgen een verhoging van 3,50%. Daarnaast is er een verhoging voor de verblijfskosten van 2.70%.

  • Verhogingen per 01 januari 2022:

De lonen die horen bij loonschalen A tot en met H en de bruto toeslagen krijgen een verhoging van 3,25%. De verblijfkosten zijn aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex restaurant, cafés en dergelijke over de periode tussen 01 oktober 2020 en 01 oktober 2021, gemaximeerd op 3,25%.

Persoonlijk Keuze Budget (PKB)

Het Persoonlijk Keuze Budget wordt een keuze. De verplichte regeling komt te vervallen. De regeling kan op vrijwillige basis gecontinueerd worden. Hiervoor dienen op bedrijfsniveau afspraken over te worden gemaakt. Werknemers zijn niet verplicht om aan de regeling deel te nemen.

De gehele CAO is middels onderstaande link te raadplegen.

CAO tekst 2021

Bronnen: TLN onderhandelingsresultaat, TLN cao tekst, FNV persbericht