Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Wet Goed Verhuurschap

Wet Goed Verhuurschap

Wet Goed Verhuurschap

Per 1 juli 2023 gelden er voor verhuurders en verhuurbemiddelaars nieuwe regels waar zij zich aan dient te houden. De Wet Goed Verhuurschap moet huurmisstanden voorkomen. Bijvoorbeeld tegen intimidatie en woondiscriminatie of te hoge borg.

Schriftelijk informeren

U moet de huurder bij het sluiten van het huurcontract schriftelijk informeren over de volgende punten:

 • De huurder mag de woning alleen gebruiken zoals met u is afgesproken;
 • U mag de woning alleen met toestemming van de huurder betreden. Er zijn enkele uitzonderingen voor deze regel. Bijvoorbeeld als er een dringende noodsituatie is;
 • De verschillende soorten huurovereenkomsten met de bijbehorende huur- en huurprijsbescherming;
 • Wat de huurder kan doen als de woning gebreken heeft. U kunt hiervoor verwijzen naar de overzichtspagina over de kostenverdeling bij gebreken op Rijksoverheid.nl. Raadpleeg zelf ook het Gebrekenboek (1 juli 2023) van de Huurcommissie. Daarin staat hoe zij mogelijke gebreken aan de huurwoning in het algemeen beoordelen;
 • Een overzicht van waarvoor de huurder naar de Huurcommissie kan of naar de kantonrechter. U kunt hiervoor verwijzen naar de overzichtspagina op Rijksoverheid.nl die ingaat op wanneer u naar de Huurcommissie kan en naar de kantonrechter;
 • Als u een waarborgsom in rekening brengt, moet u de huurder informeren over:
  • De hoogte van de waarborgsom;
  • Termijnen waarbinnen de waarborgsom moet worden terugbetaald;
  • De manier waarop de waarborgsom moet worden terugbetaald.
 • Contactgegevens waar de huurder vragen over de woning kan stellen;
 • Als u servicekosten bij uw huurder in rekening brengt, moet u de huurder informeren over:
  • De hoogte van de servicekosten;
  • Uw jaarlijkse volledige kostenspecificatie aan de huurder.

Vanaf 1 januari 2024 moet u de huurder ook informeren over de contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt. Check bij de gemeente (waarin de woning staat) welke gegevens dit zijn.

Extra regels bij verhuur aan een arbeidsmigrant

Wanneer u de woning aan een arbeidsmigrant verhuurt, dan gelden volgens de Wet Goed Verhuurschap de volgende extra regels:

 • U moet de huurovereenkomst los van de arbeidsovereenkomst vastleggen;
 • De informatie over de algemene rechten en plichten van de huurder moet u aanbieden in een taal die de arbeidsmigrant begrijpt of waar hij de voorkeur aan geeft.

Vergunning voor de verhuur aan arbeidsmigranten


Ook voor de verhuur van een verblijfsruimte aan arbeidsmigranten kunnen gemeenten een verhuurvergunning instellen. Daarbij kunnen gemeenten voorwaarden aan de vergunning verbinden ten aanzien van het maximaal aantal personen per kamer, voorzieningen voor hygiëne en ten aanzien van voorzieningen voor het bewaren en bereiden van voedsel. Deze vergunning is niet gebiedsgebonden.

Bron: rijksoverheid.nl rijksoverheid.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht