Home / Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen

 • Voor wie is het OSB Keurmerk?

  Dit keurmerk richt zich op schoonmaakbedrijven. Een onderdeel hiervan zijn ook de glazenwassersbedrijven. Deze organisaties tonen met OSB certificering aan dat ze goed omgaan met hun dienstverlening, personeel en administratie. Bekijk onze productpagina voor meer informatie. U kunt ook terecht op de website van de registerhouder.

  Categorie: Certificering OSB
 • Welke soorten activiteiten vallen onder de IKB PSB?

  De IKB PSB, gericht op Pluimvee Service Bedrijven, omvat verschillende soorten activiteiten. Daarom gaat het IKB PSB keurmerk naast de algemene norm uit van vijf verschillende activiteiten. Dit zijn: laden, ontsmetten, ongediertebestrijding, enten en Reinigen. Bekijk ook is onze productpagina of de website van AVINED voor meer informatie.

  Categorie: Certificering IKB PSB
 • Wanneer is de IKB PSB inspectie in combinatie met de NEN 4400?

  Met het IKB PSB keurmerk kunt u als Pluimvee Service bedrijf aantonen dat u uw werk goed doet. Als organisatie kunt u dit op verschillende manieren doen. Het grootste verschil zit hem er in of er wel of geen personeel in dienst is. In de situatie dat uw organisatie wél personeel in dienst heeft dan is de IKB PSB inspectie altijd in combinatie met een NEN certificering. Bekijk voor meer informatie over IKB PSB ook de website van AVINED.

  Categorie: Certificering IKB PSB
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor het ZZP-Bemiddeling keurmerk?

  Uw onderneming bemiddelt ZZP'ers. Ook zogenoemde mengbedrijven, met naast deze bemiddeling ook andere activiteiten, komen in aanmerking. De certificering geldt dan natuurlijk wel alleen voor dit specifieke onderdeel. Heeft uw bedrijf ook een NEN certificering? Daar houden wij in dat geval rekening mee om overlap te voorkomen. Kijk voor meer informatie op onze productpagina.

 • Wat is het ZZP-Bemiddeling keurmerk?

  ZZP'ers inhuren gaat vaak met behulp van een bemiddelaar. Deze bemiddelaars kunnen zich via dit keurmerk, wat ontwikkeld is door de NBBU, onderscheiden. De ZZP'er zelf kan zo zien dat een betrouwbare bemiddelaar de belangen behartigt. Bekijk de website van de NBBU voor meer informatie. Ook op onze eigen productpagina kunt u er meer over lezen.

 • Wat is de ABU CAO controle?

  Bent u lid van de ABU? Dan vraagt de ABU om deze CAO op een goede manier uit te voeren. Om te bekijken of u hier aan voldoet voeren wij een controle uit. Bekijk voor meer informatie over de ABU CAO controles onze productpagina of de website van de ABU.

  Categorie: ABU Certificering
 • Hoe loopt de betaling van de ABU CAO controle?

  De betaling van de grote uitzend CAO's NBBU en ABU loopt niet hetzelfde. Omdat er een groot verschil is in de werkwijze lichten we dit graag toe. Als u NBBU lid bent komen de kosten van uw CAO controle voor rekening van uw eigen organisatie. Bent ABU lid? Dan betaalt u alleen de eerste controle zelf, daarna draagt de ABU de kosten (m.u.v. aanvullende controles).

  Bekijk voor meer informatie over de ABU CAO controles onze productpagina of de website van de ABU.

  Categorie: ABU Certificering
 • Hoe loopt de betaling van de NBBU CAO controle?

  De betaling van de grote uitzend CAO's NBBU en de ABU loopt niet hetzelfde. Omdat er een groot verschil is in de werkwijze lichten we dit graag toe. Als ABU lid betaalt u de eerste controle zelf, daarna draagt de ABU de kosten (m.u.v. aanvullende controles). Bent u lid van de NBBU? Dan komen de kosten van uw CAO controle voor rekening van uw eigen organisatie.

  Bekijk voor meer informatie over de NBBU CAO controles onze productpagina of de website van de NBBU.

  Categorie: Certificering NBBU
 • Wat is de NBBU CAO-controle?

  Bent u lid van de NBBU? Dan vraagt de NBBU om deze CAO op een goede manier uit te voeren. Om te bekijken of u hier aan voldoet voeren wij een controle uit. Zie voor meer informatie onze productpagina of de website van de NBBU.

  Categorie: Certificering NBBU
 • Welke voorbereiding is nodig voor de AVG Garant audit?

  De AVG Garant audit heeft voorbereiding nodig. De audit is er namelijk op gericht dat de AVG geïmplementeerd is door de onderneming. Mocht u tijdens de audit niet voldoen dan ontvangt u een uitgebreide rapportage. Deze geeft handvaten mee aan de slag te gaan voor een nieuwe audit. Kijk voor meer informatie op onze productpagina of de website van onze registerhouder.

 • Wat is AVG Garant?

  AVG Garant toetst of het beheer van persoonsgegevens voldoet aan de AVG. Ook wordt er gekeken naar de inrichting van de processen binnen organisaties. Hierbij gaat het dan specifiek om de werking van de processen in het licht van AVG Compliancy. Kijk voor meer informatie op onze productpagina of de website van onze registerhouder.

 • Welke soorten SNF inspecties zijn er?

  1. Allereerst is er de situatie dat een organisatie de huisvesting niet zelf beheert maar deze huurt. Dan is er sprake van het het SNF Inhuurregister. Uw bedrijf moet in dit geval jaarlijks aantonen dat u huisvesting realiseert bij SNF-goedgekeurde partijen.
  2. Te tweede is er de situatie dat uw organisatie zelf de huisvesting beheert. Dit noemen we ook wel het reguliere SNF register. De norm kent de verschillende onderdelen: ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid en goed werkgeverschap. Ieder onderdeel bevat eisen waaraan de huisvesting moet voldoen.

  Als inspectiebureau zijn wij betrokken bij de de eerste situatie, zie hiervoor de productiepagina. Voor de tweede situatie werken wij samen met SKW Certificatie.

  Categorie: Certificering SNF

Een andere vraag stellen?