Home / Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen

 • Valt korte huisvesting onder het SNF keurmerk?

  Elke vorm van huisvesting van arbeidsmigranten moet voldoen aan de SNF-norm. Kortdurend wonen valt hier ook onder. Ook locaties voor kortdurende huisvesting vallen dus onder de inspectie en kunnen in de steekproef mee worden genomen. Heeft u hier meer vragen over? Neem dan gerust Contact op met ons!

  Categorie: Certificering SNF
 • Wat is het SNF Keurmerk?

  Dit keurmerk is voor u van toepassing als u als uitzendbureau veel werkt met arbeidsmigranten. Daarbij regelt u goede huisvesting voor hen en wilt dit ook graag aantonen. Het keurmerk maakt zichtbaar dat uw huisvesting onder controle is en veilige en betrouwbare is voor uw flexwerkers. Zie voor meer informatie ook de website van de registerhouder.

  Categorie: Certificering SNF
 • Moet ik een volledige Bovib inspectie na NEN 4400 inspectie?

  U kunt er voor kiezen om het Bovib keurmerk zelfstandig óf in combinatie met het SNA keurmerk te behalen. Is uw onderneming al gecertificeerd voor de NEN 4400? Dan is op die onderdelen geen extra toetsing nodig. Wel moet de Registerhouder dan de laatste twee inspectierapporten ontvangen en mogen er op de betreffende elementen geen non-conformiteiten zijn vastgesteld.

  Categorie: Bovib Certificering
 • Wat is het Bovib keurmerk?

  Het Bovib keurmerk is hét keurmerk voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor een inhuur-intermediair of broker die lid is van de Bovib of dat wil worden. Het keurmerk ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving. Ook stelt het kwaliteitseisen en zorgt voor financiële en fiscale risicobeperking. Dit doet ze door elementen uit de NEN 4400 en de ISO 9001 certificering samen te laten komen. Ook voegt het keurmerk dit samen met specifieke eisen die toezien op de specifieke rol van de brokers en intermediairs.

  Zie voor meer informatie onze Productpagina over het keurmerk, of bekijk de website van de registerhouder.

  Categorie: Bovib Certificering
 • Wat is de Perspectiefverklaring?

  In ons land hebben steeds meer werknemers flexwerk. Ruim de helft van de werkenden heeft geen vast contract. Zonder vast contract is het steeds lastiger om een hypotheek te krijgen. Daarom is een een Perspectiefverklaring een uitkomst voor de flexwerker. Dit maakt alles namelijk veel makkelijker.

  De Perspectiefverklaring analyseert de arbeidsmarktpositie van de aanvrager en bekijkt zo de toekomstmogelijkheden van de flexwerker. Ook hechten Hypotheekverstrekkers grote waarde aan het oordeel van uitzendbureaus over de inzetbaarheid van de flexkracht. Denk hierbij o.a. aan de kennis die ze hebben over het cv, de werkervaring en de referenties. De flexkracht moet minimaal een jaar via hetzelfde uitzendbureau werken om een Perspectiefverklaring te kunnen krijgen.

 • Hoe vaak vindt de inspectie voor de Perspectiefverklaring plaats?

  De eerste inspectie voeren wij uit na het uitvoeren van minimaal 2 aanvragen (waarvan minimaal 1 echte aanvraag) én een beoordeling door de Perspectief Taxateur. De perspectief-verklaring wordt opgesteld door de Perspectief Taxateur zonder ondertekening. Als inspectie-instelling kunnen wij de eerste inspectie niet vaststellen of de perspectief-verklaring conform alle normen is. Dit omdat deze nog niet uitgegeven kunnen worden. Er zal dus na onze inspectie sowieso een afwijking te zien zijn hierdoor. Deze afwijking beschouwen we als voldoende hersteld als aan alle overige normen voldoet en de perspectiefverklaringen alleen niet zijn ondertekend door de Perspectief Taxateur. Na de eerste inspectie zal binnen 1 jaar een vervolginspectie zijn. Na deze vervolginspectie zal er elke 2 jaar een inspectie zijn.

  Kijk voor meer informatie op de productpagina. U kunt ook de website van de Registerhouder bekijken.

 • Wat is de Wet Aanpak Schijnconstructies?

  De WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen.

  Schijnconstructies leiden tot verdringing van Nederlandse werknemers. Werkgevers (of inleners) kunnen zo werknemers uit het buitenland goedkoop laten werken. Bovendien ontduiken zij op deze wijze sociale premies. Dit is ongewenst maar tot nu toe nog niet altijd illegaal.

  Goedwillende ondernemers en werknemers hebben daardoor te maken met oneerlijke concurrentie.

  De WAS wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers.

  PayOK is het WAS compliance keurmerk waarmee u kan laten zien dat uw onderneming voldoet aan de juiste verloning.

  Bekijk ook onze product pagina, of de website van de keurmerkhouder voor meer informatie.

  Categorie: Certificering PayOK
 • Hoe werkt Fair Produce?

  De onderneming geeft Bureau Cicero opdracht voor een audit. Wij controleren op onder meer een correcte uitvoering van de personeels- en loonadministratie. Maar ook inhoudingen, betalingen loonheffingen en pensioenpremies, urenregistratie, goederenstroom en huisvesting.

  Een gesprek met enkele werknemers kan onderdeel zijn van de audit. Wij geven op basis van de audit en herstelmaatregelen het Keurmerk Fair Produce af voor een periode van 12 maanden. Dan moet wel aan alle normen en reglementen van Fair Produce zijn voldaan.

  Bekijk ook onze product pagina voor meer info, of bekijk de website van de keurmerkhouder.

 • Hoe vaak vindt een PayChecked inspectie plaats?

  Een controle op de PayChecked in Transport norm vindt minimaal één keer per twee jaar plaats. Er bestaan 'frequentie verhogende voorwaarde' waardoor het mogelijk kan zijn dat de frequentie naar één keer per jaar gaat.

  Een paar van de redenen zijn:

  • De logistieke onderneming heeft nog geen volledig jaar gedraaid
  • Sommige opdrachtgevers eisen een jaarlijkse frequentie.
  • Bij een eerdere inspectie zijn afwijkingen vastgesteld die na een jaar weer gecontroleerd worden

  Afwijkingen zijn in veel gevallen te voorkomen door een goede voorbereiding. Lees hier meer tips ter voorbereiding op een inspectie.

  Bekijk ook de website van de keurmerkhouder Stichting PayChecked in Transport voor meer informatie.

  Wilt u weten of uw opdrachtgever een jaarlijkse inspectie wenst? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 • What is the Labour Standards Register?

  The Labour Standards Register (The Register) is the public register of businesses that receives a positive outcome report based on NEN 4400-1 or NEN 4400-2 inspection performed by a inspection company such as Bureau Cicero. The Register can be consulted here.

  List of Notified Companies

  In addition to The Register, there also is a List of Notified Companies (aangemelde ondernemingen). Companies that apply for a inspection and have enrolled on the website are included in this list. Registered businesses will appear only once in the Notified Companies list and for a maximum period of 3 months. By appearing on the List of Notified Companies, a company can show their customers that it's taking the proper steps to obtain an inspection certificate based on NEN 4400.

  To get enrolled a company should register via de SNA website. This can be done digitally on the website, or via a pdf form.

 • Wat is Fair Produce?

  De door Fair Produce gecertificeerde uitzendbureaus/payroll ondernemingen zijn getoetst op het juist toepassen van de arbeidsvoorwaarden in de paddenstoelensector.

  Fair Produce staat voor goed werkgeverschap in de paddenstoelensector. Daarbij gaat het specifiek om het toepassen en naleving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, huisvesting door telers, handelaren en uitzendbureaus actief in de Nederlandse paddenstoelensector. Bureau Cicero is een onafhankelijk certificerende instelling. Daarom mogen wij jaarlijks de controle uitvoeren. Gebruik van het keurmerk is mogelijk als alle betrokken partijen (teler, handelaar en uitzendbureau) het keurmerk hebben.

  De Stichting Fair Produce Nederland is opgericht door de vereniging voor groothandelaren in groenten en fruit (Frugi Venta), CNV vakmensen, FNV Bondgenoten en de vakgroep paddenstoelen van LTO Nederland. Daarom zijn de bestuursleden van de Stichting door deze organisaties benoemd en aangevuld met onafhankelijke bestuursleden.

  Meer informatie vindt u op onze product pagina. Of kijk op de website van de keurmerkhouder.

 • Is NEN 4400-2 applicable to all companies, including smaller ones?


  The NEN 4400 is applicable to all companies that perform work by commission or that provide manpower in The Netherlands. The inspection consists partly of a data check and partly a procedures check. Procedures can be recorded in writing, may have been entered in a computerised system or, in the case of smaller companies, may have been agreed verbally. The standard is therefore readily applicable also to smaller companies.

  For more information, please read our product page, and check the special white paper provided by the SNA.

Een andere vraag stellen?