Home / Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen

 • 1x per jaar inspectie – hoe werkt inspectie frequentie verlaging?

  Soms is de inspectie frequentie aan te passen. De inspecteur komt dan vaker, of juist minder vaak, langs voor de inspectie. Normaal gesproken vindt elk half jaar een inspectie plaats. Bij frequentie verlagende voorwaarden is dat om het jaar. Download hier een pdf-document met een beschrijving van situaties waarin de inspectiefrequentie omlaag kan naar eens per jaar.

  Uiteraard is het mogelijk om hier contact over op te nemen, we staan u graag te woord.

 • Hoe vaak moet een inspectie plaatsvinden?

  Uitgangspunt is dat de inspecties iedere zes maanden plaatsvinden. Op basis van de risico inschatting wijken we daar incidenteel van af. Dan vindt de inspectie na drie of twaalf maanden plaats.

  Nadat uw onderneming is gecertificeerd, moet u elk kwartaal een verklaring van de Belastingdienst overleggen met betrekking tot de betaling van loon- en omzetbelasting en sociale verzekeringspremies.

 • Krijg ik een NEN 4400-certificaat als ik voldoe aan de eisen?

  De Stichting Normering Arbeid geeft geen certificaten uit. Na een positieve inspectie wordt uw bedrijf opgenomen in het SNA register van gecertificeerde ondernemingen. Welke publiek online staat zodat uw opdrachtgevers dit register kunnen raadplegen.

  U kunt een gedagtekende verklaring downloaden via deze link. Deze verklaring is de manier om aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de eisen van NEN 4400-1. Andersoortige certificaten, uitingen op websites enzovoort, bieden geen garantie over de actualiteit van de NEN goedkeuring. Omdat het SNA register dagelijks wordt bijgewerkt, is een direct link op uw website niet mogelijk. Een download van de verklaring is uiteraard wel mogelijk.

  Daarnaast zijn er regels verbonden aan het gebruik van het logo van de SNA, deze kunt u hier bekijken.

  Uiteraard is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze logo's neem hiervoor contact met ons op.

 • Waarom zou ik me inschrijven in het Register Normering Arbeid?

  Bedrijven die arbeidskrachten inhuren kiezen steeds vaker voor een NEN 4400 gecertificeerd bedrijf. De reden daarvoor is dat zij daardoor vrijwel zeker geen last krijgen van aansprakelijkheidsstellingen bij problemen met de afdracht van belastingen en sociale lasten. Bovendien kunnen zij er op rekenen dat uit het buitenland afkomstige ingehuurde krachten in Nederland mogen werken.

  Ook uit het oogpunt van goed werkgeverschap kijken bedrijven die arbeidskrachten inhuren steeds kritischer naar uitzendorganisaties.

  Door registratie in het Register Normering Arbeid laat u zien dat u een betrouwbare en op kwaliteit gerichte zakenpartner bent. Bovendien biedt deelname aan het SNA register u een voorsprong op niet aangesloten concurrenten.

  Bent u benieuwd naar de kosten? Vraag dan direct een offerte aan.

 • Wat kost een NEN 4400-1 registratie?

  Vult u het aanmeldingsformulier in op de website van de SNA? Dan stuurt de SNA (Stichting Normering Arbeid) u een factuur voor de inschrijvingskosten van € 180,- ex btw (prijspeil 1-1-2021). Zodra de factuur is betaald, geeft de Stichting Normering Arbeid toestemming om de inspectie uit te voeren. Voor de registratie ontvangt u, nadat u de beoordelingsbrief van Bureau Cicero heeft ontvangen, jaarlijks een factuur van de Stichting Normering Arbeid. De kosten voor de inspectie betaalt u rechtstreeks aan Bureau Cicero. De kosten voor deze of andere inspecties kunt u opvragen via ons offerteformulier.

 • Wat is de procedure bij een NEN 4400-inspectie?

  In het kort vindt u de procedure bij een NEN 4400-inspectie in onderstaande infogram. Hier vind u meer informatie over de NEN 4400-1 inspectie.

 • Wat is het Overzicht Aangemelde Ondernemingen?

  Naast het register beheert de Stichting Normering Arbeid ook het Overzicht Aangemelde Ondernemingen. Dat is een overzicht van ondernemingen die zich willen laten inspecteren en registreren. Ondernemingen kunnen zich eenmalig aanmelden voor dit overzicht, voor de duur van maximaal 6 maanden waarvan men 3 maanden zichtbaar is in het register. Net als het register, is het overzicht van aanmeldingen openbaar. Hierdoor wordt voor iedereen duidelijk dat de aangemelde bedrijven werken aan de NEN 4400-eisen.

 • Wat is het Register Normering Arbeid?

  Heeft een onderneming een positief inspectieresultaat inzake de NEN 4400 norm? Dan komt deze in het openbare Register Normering Arbeid. Het register is in beheer van de Stichting Normering Arbeid in Tilburg.

 • Kan een startende onderneming een inspectie aanvragen?

  Een startende onderneming kan de eerste NEN 4400-inspectie na de eerste afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies laten uitvoeren.

  Aanmelden bij de Stichting Normering Arbeid kan al direct. Het bedrijf is daarna zichtbaar in het Overzicht Aangemelde Ondernemingen. Dit publieke overzicht maakt het voor iedereen duidelijk is dat de onderneming werkt aan het voldoen aan de norm NEN 4400.

  Categorie: Algemeen
 • Wat is de Stichting Normering Arbeid?

  De Stichting Normering Arbeid is ontstaan vanuit de sterke wens tot zelfregulering bij verschillende marktpartijen in de flexibele arbeidsbranche. Daarom werd na overleg tussen bedrijven en de werkgevers- én werknemersorganisaties de Stichting Normering Arbeid opgericht. Daarvoor was ook de nodige afstemming met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën.

  Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van inleners en uitbesteders van werk,
  • uitleners en onderaannemers van werk,
  • registerdeskundigen,
  • en ten slotte de centrale werknemersorganisaties.
 • Wat is de NEN 4400-1 norm?

  De Stichting Normering Arbeid heeft de NEN 4400-1 norm ontwikkeld. De norm bestaat sinds januari 2007. Daarom is het inmiddels een toonaangevende norm. NEN 4400-1 is een landelijk, hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk. Daarom is het voor alle uitzendondernemingen en onderaannemers van werk interessant.

 • Wordt de inspectie-instelling ook geïnspecteerd?

  Inspectie-instellingen worden geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspecties. Bureau Cicero ontving in augustus 2007 het Accreditatie-certificaat (nummer I 225) voor het verrichten van NEN 4400-1 inspecties van de Raad voor Accreditatie (RvA). Daarnaast heeft Bureau Cicero overeenkomsten afgesloten met keurmerkorganisaties zoals Stichting Normering Arbeid, Stichting PayChecked in Transport, en Stichting PayOk. Ook met brancheorganisaties zoals ABU, NBBU en Schoonmakend Nederland heeft Bureau Cicero overeenkomsten om te kunnen controleren op hun kwaliteitsschema's. De RvA controleert ons jaarlijks.

  Categorie: Algemeen Certificering

Een andere vraag stellen?