Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Belastingdienst: van uitstel komt geen afstel

Belastingdienst: van uitstel komt geen afstel

Sinds de invoering van de diverse Coronacrisis gerelateerde steunmaatregelen voor bedrijven hebben ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling gekregen. Tot half juni is voor ruim 10 miljard euro uitstel van betaling verleend. Daar er voor de periode tot minimaal 1 oktober ook uitstel aangevraagd kan worden, zal dit bedrag nog oplopen. Omdat van uitstel geen afstel komt bij de Belastingdienst maar het niet te verwachten is dat de bedragen in één keer terugbetaald kunnen worden komt de Belastingdienst met een sectorgericht plan van aanpak.

Het kabinet gaat overleggen met koepelorganisaties voor een plan van aanpak voor het betalen van de belastingschulden. Het kabinet kijkt naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk per sector.

Plan van aanpak – realistische doelen

Er wordt bij het opstellen van het plan van aanpak uitgegaan van drie criteria. Voor een ondernemer moet het realistisch zijn  dat de terug te betalen schulden afgelost kunnen worden binnen de te stellen terugbetalingstermijn. Afbetalingsmogelijkheden worden afgestemd op de verschillende branches, omdat de situaties in de diverse branches onderling sterk verschillen. Daarnaast dienen de te maken terugbetalingsafspraken ook voor de Belastingdienst praktisch uitvoerbaar te zijn.

Deze opgaaf is niet eenvoudig en met deze drie criteria in de hand zal het kabinet in overleg gaan met de koepelorganisaties. Hieruit dient een plan van aanpak voor het terugbetalen van de belastingschulden te komen. In de zomer zal naar verluid meer informatie hierover beschikbaar komen.

De invorderingsrente voor de belastingschulden binnen de corona gerelateerde uitstelregeling bedraagt 0.01%.

Verlengd uitstel van betaling belastingen

Daarnaast meldt de Belastingdienst dat het online formulier om verlenging van bijzonder uitstel van belastingen aan te vragen beschikbaar is vanaf 25 juni 2020.

Is uw bijzonder uitstel van betaling voor drie maanden binnenkort afgelopen en is langer uitstel nodig?  Dan kan u een verzoek indienen voor verlenging van dit bijzonder uitstel. Het is mogelijk verlenging aan te vragen via het online formulier dat op de site van de belastingdienst gepubliceerd staat.

Bron: Taxence.nl

Plaats een bericht