Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / PayChecked in Transport Deel 2 – Wie is de VNB en mogen ze zomaar komen controleren?

PayChecked in Transport Deel 2 – Wie is de VNB en mogen ze zomaar komen controleren?

Patrick Tom

De VNB is een stichting die door de werknemersorganisatie is opgezet om te kunnen handhaven op naleving van de CAO beroepsgoederenvervoer. In artikel 78 in de CAO is uitgelegd welke bevoegdheid de stichting heeft. We gaan daar hieronder wat dieper op in.

Allereerst is de werkgever gehouden om op een schriftelijk verzoek van een werknemersorganisatie, te reageren. Er moet binnen 4 weken schriftelijk aan worden getoond dat de CAO correct is nageleefd. Dit is een zogeheten omgekeerde bewijslast. Bij de werkgever kan een schadevergoeding opgelegd worden als hij niet kan aantonen dat deze CAO getrouwelijk is nageleefd.  De schadevergoeding moet dan worden afgedragen aan de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.

Dit verzoek geldt overigens niet voor de gehele CAO. Hieronder een tabel met artikelen die de VNB mag controleren en over welke periode. Daarnaast kunt u zien of dit een onderdeel is in het keurmerk Paychecked in transport.

VNB Controleoverzicht

De VNB mag om haar controle op naleving van artikelen 26 en 40 te doen maximaal 15% van de te controleren werknemers opvragen. Met een maximum van 20 medewerkers. Daarnaast mag op deze artikelen niet meer worden gecontroleerd indien de werkgever de voorafgaande 12 maanden al is gecontroleerd.

Als het verzoek van VNB aan de werkgever niet op redelijke grond is gedaan is de werknemersorganisatie gehouden een schadevergoeding te betalen van EUR 11.344,50 aan de werkgever. Dit kan zelfs oplopen tot EUR 25.000 als het gaat om een onredelijk verzoek voor artikelen 26a en 40 van de CAO.

Zijn er onderdelen die Paychecked wel controleert maar de VNB niet?

Ja die zijn er. Zie onderstaande tabel voor artikelen die wel zijn opgenomen in het keurmerk PayChecked in Transport maar niet door de VNB kunnen worden gecontroleerd.

PayChecked Overzicht

Lees hier onze blog over Paychecked in Transport.

Plaats een bericht