Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / StiPP verheldert controles pensioenverleden

StiPP verheldert controles pensioenverleden

pensioenverleden

StiPP controleert steekproefsgewijs of de aangeleverde deelnemersgegevens juist en volledig zijn. In de afgelopen periode heeft StiPP bij deze controles extra gelet op de juiste toepassing bij terugkeer in de sector van werknemers. Uit de controles blijkt dat dit regelmatig niet goed gaat.

Werkgevers waren niet altijd op de hoogte van de mogelijkheid om het StiPP pensioenverleden van werknemers bij StiPP op te vragen.

Wat moet u als werkgever weten over de controles van het pensioenverleden

  • Bevindingen vanaf het boekjaar 2022 worden met de werkgevers gedeeld
  • Als er afwijkingen bij de werkgever zijn geconstateerd, kunnen zij correcties indienen door onder andere aan de hand van het pensioenverleden bij StiPP op te vragen.
  • Als er (onterecht) geen rekening is gehouden met het arbeidsverleden bij de vorige werkgever, volgen er géén sancties vanuit StiPP bij het onjuist toepassen van de regels pensioenverleden over het jaar 2022.

Let op! Heeft u als werkgever een controle gehad en zijn er andere afwijkingen dan pensioenverleden geconstateerd? Of heeft u de onderbrekingstermijnen of wekentelling binnen uw eigen organisatie of concern niet juist toegepast? Dan kunnen er wel sancties volgen. Ook over de jaren voor 2023.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Bron: StiPP

Plaats een bericht