Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / NEN 4400-1 / Wijziging SNA keurmerk voor ZZP -bemiddelaars

Wijziging SNA keurmerk voor ZZP -bemiddelaars

Wijziging SNA keurmerk voor ZZP bemiddelaars 
- aanpassingen normenkader per 1 juli 2024

De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft onlangs wijzigingen doorgevoerd in het normenkader middels aanpassingsrapport 2024-005.  Deze aanpassingen treden per 1 juli 2024 in werking en worden gecontroleerd in de aankomende inspecties. 

Wat is de reden voor de aanpassing? 

Het college van deskundigen van de SNA geeft aan de normeisen 5.6 sub b en 6.6 sub b niet duidelijk genoeg zijn geformuleerd waardoor het risico groot is dat deze normpunten niet eenduidig worden geïnterpreteerd met onwenselijke effecten tot gevolg. Hierdoor kan bijvoorbeeld onbedoeld geïnterpreteerd worden dat bij bemiddeling er altijd sprake moet zijn van facturatie door de ondernemer namens de zzp’er. Om deze onduidelijkheid weg te nemen is de formulering van deze normeisen aangepast.  

Er is tevens verduidelijkt aan welke eisen de factuur moet voldoen indien facturatie namens de zzp’er plaatsvindt. Hiervoor is aangesloten bij de factuurvereisten van de Belastingdienst 

Welke normeisen zijn aangepast? 

NEN 4400-1 norm 

In de NEN 4400-1 norm zijn normeisen 5.6 sub b en 6.6 sub b aangepast. Dit zijn tekstueel gelijkluidende normpunten maar zitten beiden in een andere module. De module ter beschikking stellen van arbeidskrachten en de module aanneming van werk. Zie hieronder de normpunten die vallen onder het bemiddelen van ZZP-ers met daarin de aanpassingen verwerkt. 

Module ter beschikking stellen van arbeidskrachten 

Bemiddelen door een onderneming tussen een zzp’er en degene voor wie de zzp’er gaat werken is toegestaan indien: 

 • 5.6. sub a) tussen de onderneming en de zzp’er schriftelijk een overeenkomst tot bemiddelen aanwezig is; 
 • 5.6. sub b) bij facturatie door de onderneming plaatsvindt, en deze herkenbaar namens de zzp’er gebeurt door de volgende gegevens van de zzp’er op de factuur te vermelden: 
  • Naam onderneming 
  • Adres 
  • Kamer van Koophandel nummer 
  • BTW identificatienummer 

Module aanneming van werk 

Bemiddelen door een onderneming tussen een zzp’er en degene voor wie de zzp’er gaat werken is toegestaan indien: 

 • 6.6. sub a) tussen de onderneming en de zzp’er schriftelijk een overeenkomst tot bemiddelen aanwezig is;  
 • 6.6. sub b) bij facturatie door de onderneming plaatsvindt, en deze herkenbaar namens de zzp’er gebeurt door de volgende gegevens van de zzp’er op de factuur te vermelden: 
  • Naam onderneming 
  • Adres 
  • Kamer van Koophandel nummer 
  • BTW identificatienummer 

NEN 4400-2 norm 

In de NEN 4400-2 norm zijn deze normeisen onder 4.2.5.4 sub 2 eveneens aangepast. 

Bemiddelen door een onderneming tussen een zzp’er en degene voor wie de zzp’er gaat werken is toegestaan indien: 

 • 4.2.5.4. sub 1) tussen de onderneming en de zzp’er schriftelijk een overeenkomst tot bemiddelen aanwezig is; 
 • 4.2.5.4. sub 2) bij facturatie door de onderneming plaatsvindt, en deze herkenbaar namens de zzp’er gebeurt door de volgende gegevens van de zzp’er op de factuur te vermelden: 
  • Naam onderneming 
  • Adres 
  • Kamer van Koophandel nummer 
  • BTW identificatienummer 

Per wanneer gaat de aanpassing in? 

De nieuwe normen treden per 1 juli 2024 in werking en zijn verwerkt in de het handboek normen 2024 versie 24.02. Het handboek is hier gepubliceerd. Ondernemingen die aan ZZP-bemiddeling doen worden vanaf 1 juli 2024 geïnspecteerd op deze aanpassing. 

Wat is het verschil tussen ZZP bemiddeling en ZZP Tussenkomst? 

We hebben eerder een blog geschreven over de verschillen omtrent ZZP-bemiddeling en ZZP-tussenkomst. Graag brengen wij deze nogmaals bij u onder de aandacht. Lees hier voor onze blog. 

Bureau Cicero als uw partner!

Bureau Cicero is als lid van het college van deskundigen aangesloten bij de gesprekken die plaatsvinden in het college omtrent aanpassingen in de norm. Wij staan dan ook klaar om te helpen duiding te geven aan dergelijke ontwikkelingen. Als u meer wilt weten of behoefte heeft aan verdere toelichting, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u dan graag!

Plaats een bericht