Mogen Oekraïeners vanaf nu vrij in Nederland werken?

Vrij werken in Nederland. Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 vrij in Nederland werken. Dit komt omdat de Nederlandse overheid gebruik heeft gemaakt

Lees Verder

Coronasteunpakket en bijzonder uitstel voor belastingen tot 1 april 2022

Met het verlengen van de coronamaatregelen heeft het kabinet ook het coronasteunpakket verlengd. De loonkostensubsidie NOW en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) staan ook

Lees Verder

Belangrijke wijzigingen ERD-ZW per 2024 – terugkeer regeling gewijzigd

Voor ondernemingen die Eigen Risico Drager (ERD) zijn voor de Ziektewet (ZW) geldt dat zij gebruik kunnen maken van de zgn. terugkeer regeling naar

Lees Verder

WHK Premie en verhaalbare schuld op derden bij ZW uitkering

Indien ziekte of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is en verhaald kan worden op een derde, dan kan UWV dit verhaal op deze derde claimen. Dit kan

Lees Verder

Wet tegemoetkomingen loondomein (LIV en LKV) per 2021

De nieuwste versie van het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn een aantal wijzigingen opgenomen, met name over

Lees Verder

Controleer uw WHK-beschikking 2021 binnen 6 weken na ontvangst

Zoals ieder jaar ontvangt u begin december de WHK-beschikking voor het komende jaar. De inhoud is voor uw bedrijf zeer belangrijk. Niet alleen de

Lees Verder

Nader toegelicht: meldingsplicht ZZP’ers en niet EU/EER/CH-burgers

Sinds 1 maart 2020 geldt voor alle ingeleende werknemers van in het buitenland gevestigde leveranciers én voor ZZP’ers die werkzaamheden in Nederland gaan verrichten

Lees Verder

NOW-regeling: bonus in januari 2020

NOW-regeling: bonus in januari 2020
In eerste instantie zou een uitgekeerde bonus in januari 2020 negatief uitpakken en mogelijk tot grote naheffingen leiden. Echter heeft Minister Koolmees een doorgevoerde reparatie, in verband met de berekeningsmethode ten behoeve van de NOW-regeling,toegepast.

Lees Verder