Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / CAO / CAO voor Uitzendkrachten

CAO voor Uitzendkrachten

CAO voor uitzendkrachten

ABU heeft met de vakbonden geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe cao voor 2024. De huidige CAO voor Uitzendkrachten (ABU CAO voor Uitzendkrachten 2023, versie mei, inclusief 1e TTW per 1 juli 2023, zie hier CAO) is verlengd tot 1 januari 2025. Hoewel er geen afspraken zijn gemaakt over wijzigingen in die verlengde cao, veranderen een paar zaken automatisch door het aanbreken van een nieuw kalenderjaar. Het gaat om:

 • De hoogte van de reserveringen;
 • De indexatie van de cao-beloning van de allocatiegroep;
 • De nieuwe premie voor de PAWW.

Wetswijzigingen

Dit zijn de belangrijkste (fiscale) wijzigingen per 1 januari 2024:

 • Reiskostenvergoeding verhoogd
  De onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.
 • Vrije ruimte
  Vanaf 2024 is de vrije ruimte in de WKR 1,92% van de loonsom tot en met € 400.000. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2024 gelijk gebleven, namelijk 1,18%.

Wettelijk minimumloon

 • Overgang wettelijk minimummaandloon naar wettelijk minimumuurloon
  Dit betekent dat het uurloon niet meer afgeleid hoeft te worden van het maandloon. Wel kan het betekenen dat het uurloon in de cao van de inlener als gevolg hiervan aangepast moet worden. Dit kan vooral gaan spelen bij cao’s die een langere arbeidsduur kennen van bijvoorbeeld 38 of 40 uur.
 • Verhoging wettelijk minimumloon
  Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon met 3,75% verhoogd naar € 13,27 per uur (voor 21 jaar en ouder). Per 1 juli 2024 gaat het wettelijk minimumloon 1,2% omhoog, mits het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, wordt aangenomen.

De CAO Uitzendkrachten 2023 die is verlengd tot 01-01-2025 is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Deze algemeen verbindend verklaring (AVV) is per 31-12-2023 komen te vervallen. Lees hier wat de AVV-loze periode betekent voor ondernemingen die uitzenden en geen lid zijn van de branchevereniging ABU of NBBU. Meer achtergrond informatie over de AVV kunt u hier nalezen: BLOG AVV en info van SNCU hierover.


Bron: ABU.nl

Plaats een bericht