CAO


Nieuwe CAO voor uitzendkrachten voor leden van de ABU en de NBBU

De vakbonden FNV/CNV Vakmensen/De Unie en de brancheorganisaties ABU en NBBU hebben een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten voor 2024.Deze nieuwe

Lees Verder

Nieuwe cao voor Beroepsgoederenvervoer

Per 2024 geldt de nieuwe cao voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De nieuwe cao kent een aantal wijzigingen

Lees Verder

CAO voor Uitzendkrachten

ABU heeft met de vakbonden geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe cao voor 2024. De huidige CAO voor Uitzendkrachten (ABU CAO voor Uitzendkrachten 2023, versie

Lees Verder

Reiskostenvergoeding CAO Pluimvee verwerkende industrie

Sinds 1 juli 2022 staat het Georganiseerd overleg (G.O.) in de Pluimvee verwerkende industrie werkgevers toe om af te wijken van de standaard cao.

Lees Verder

Update wijzigingen StiPP pensioen per 1 januari 2022

Belangrijke wijzigingen StiPP regeling en pensioengrondslag per 1 januari 2022 Per 1 januari 2022 zijn er grote veranderingen in de referteperiode (wachttijd totdat Stipp

Lees Verder

Een AVV-loze periode

Inmiddels is een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor uitzendkrachten en is dit akkoord uitgewerkt in definitieve cao teksten. Deze overeenstemming betekent echter

Lees Verder

Vooruitblik in 2022

Welk beleid en maatregelen bepalen de flexbranche in 2022? De economie draait goed in veel sectoren. Het aantal vacatures overstijgt het aantal werklozen. Maar,

Lees Verder

Wijziging cao voor de pluimvee verwerkende industrie

Een van de belangrijke wijzigingen in het jaar 2022 in de nieuwe cao voor de pluimvee verwerkende industrie is het aanbieden van een arbeidsovereenkomst

Lees Verder

Nieuwe ABU en NBBU cao

Er is een nieuwe cao gesloten door ABU met diverse vakbonden met ingangsdatum 17 november 2021. De NBBU-cao is nagenoeg gelijk en gaat in

Lees Verder

Stand van zaken ABU- en NBBU CAO per 01-10-2021

Op 30-09-2021 is de verlenging van de laatste ABU- en NBBU Cao verstreken. Per 01-10-2021 is er op de website van ABU of NBBU

Lees Verder

Nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer

Relevante wijzigingen cao beroepsgoederenvervoer voor PayChecked Werkgevers en vakbonden hebben eind mei 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over

Lees Verder

Overgangsregeling 30%-regeling is voorbij

Met ingang van 1 januari 2021 is de overgangsregeling voor de 30%-regeling voorbij. Met ingang van 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van

Lees Verder

Schrijf u in voor de nieuwsbrief