Thuispagina


Inhouding of verrekening met het loon; er is een aparte machtiging nodig

Per 1 januari 2017 is bij wet geregeld dat geen inhoudingen van het minimum loon mogen plaats vinden, tenzij dit specifiek is toegestaan. (artikel

Lees Verder

Aankondiging vertrek Theo van Leeuwen

Per 27 september 2022 heeft Theo van Leeuwen, oprichter en directeur van Bureau Cicero zich terug getrokken uit het bestuur van onze onderneming. Theo

Lees Verder

Recht op 100% minimumloon vanaf 21 jaar

Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon omhoog per 1 juli 2019. Voor 21-jarigen gaat dit naar 100%. Zij

Lees Verder

Is PayOK de oplossing voor de risico’s van de WAS?

Wat moet je als inlener van arbeid weten over de PayOK certificering? De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, en daarmee ook de risico’s

Lees Verder

Wet DBA: helft inzet ZZP’ers onjuist

Toezichtsplan arbeidsrelaties Wet DBA: helft inzet van ZZP’ers is onjuist Bij de helft van de onderzochte 104 bedrijven, die in 2018 werden bezocht door

Lees Verder

AVG Jubileum

Over een paar maanden viert de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wet haar éénjarig jubileum. Er is veel gesproken, geschreven en te doen geweest over

Lees Verder

Verruiming werkkostenregeling voor MKB

Op Prinsjesdag 2018 is aangekondigd dat met ingang van 2020 men een bedrag gaat reserveren van € 100 miljoen voor een verlaging van de

Lees Verder

Nieuwe CAO Schoonmaak

Werkgevers in de schoonmaak en de vakbonden CNV en FNV hebben een onderhandelingsakkoord bereikt dat zal gelden vanaf 1 januari 2019 t/m 30 juni

Lees Verder

Antidiscriminatiebeleid van de ABU & NBBU

Leden van de ABU en NBBU dienen een antidiscriminatiebeleid te hebben. Na aanleiding van een uitzending van Radar in 2018 hebben de ABU en

Lees Verder

Geboorteverlof voor partners

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt het “kraamverlof voor partners” in “geboorteverlof voor partners”. De regels van het kraamverlof zijn opgenomen in de Wet Arbeid

Lees Verder

Doel van het PayOK keurmerk

Het PayOK keurmerk beperkt risico’s van de juridische ketenaansprakelijkheid voor het loon, voortvloeiend uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Het draagt bij aan de

Lees Verder

Bureau Cicero geaccrediteerd voor SNF Inhuur Register

De raad voor accreditatie heeft onze scope uitbreiding goedgekeurd om ondernemingen te beoordelen op naleving van de SNF inhuur norm. Deze norm wordt beheert

Lees Verder

Schrijf u in voor de nieuwsbrief