Wet DBA


Recap even Duurzaam inlenen

Op maandag 11 april 2022 vond een verdiepingssessie plaats voor de inleners van flex. Het evenement is door Bureau Cicero in samenwerking met ABN

Lees Verder

ZZP’ers als uitzendkracht! Een greep uit onze inspectiepraktijk

U zult bij het lezen van deze kop wel denken, ZZP’ers als uitzendkracht, dat kan toch helemaal niet. En dat klopt! Want in tijden van

Lees Verder

Gelijke beloning voor gedetacheerden uit het buitenland

Gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats. Het belangrijkste gevolg van de implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees Verder

De opvolger van de Wet DBA

De laatste weken is er veel gesproken over de WAB, maar ook de opvolger van de Wet DBA; Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring zijn

Lees Verder

Opvolging Wet DBA – nieuwe richting deels bekend

Met ingang van 01-10-2021 beoogt minister Koolmees nieuwe wetgeving te introduceren voor het werken met ZZP’ers. Met het Wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen en de Zelfstandigen

Lees Verder

Nieuwe wetgeving inzake ZZP’ers

In de Kamerbrief zijn de voortgang voor de maatregelen ‘werken als zelfstandige’ uitgewerkt. Tevens bespreken we hoe het er nu voorstaat met de huidige

Lees Verder

Kun je werk uitbesteden aan in het buitenland gevestigde ZZP’ers?

Weet waar je op moet letten bij buitenland gevestigde ZZP’ers! De regelgeving met betrekking tot het zakendoen met zelfstandigen vind ik af en toe

Lees Verder

Zijn oproepkrachten straks onmogelijk?

Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) veranderen de regels rondom oproepkrachten (nul-uren contracten) sterk. Is het werken met oproepkrachten straks nog wel haalbaar

Lees Verder

Wet DBA: helft inzet ZZP’ers onjuist

Toezichtsplan arbeidsrelaties Wet DBA: helft inzet van ZZP’ers is onjuist Bij de helft van de onderzochte 104 bedrijven, die in 2018 werden bezocht door

Lees Verder

Nieuwe wet ZZP’er laat nog een jaar op zich wachten

De uitwerking van de nieuwe wet ZZP’er heeft minstens een jaar vertraging opgelopen. Mogelijk omdat de Europese Commissie niet achter de invulling staat. De

Lees Verder

Wet DBA het vervolg…

In februari 2018 heeft het kabinet aangekondigd de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillende met betrekking tot toepassing van de Wet DBA vanaf 1

Lees Verder

De wet DBA: een zegen of een probleem

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA (Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelatie) van kracht. De wet doet veel stof opwaaien, en terecht. De VAR

Lees Verder

Schrijf u in voor de nieuwsbrief