PayChecked


Vakantiebijslag

Het lijkt nog ver weg maar binnenkort breekt de vakantieperiode weer aan. De CAO beroepsgoederenvervoer kent een afwijkende regeling dan in werkend Nederland gebruikelijk

Lees Verder

Nieuwe cao voor Beroepsgoederenvervoer

Per 2024 geldt de nieuwe cao voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De nieuwe cao kent een aantal wijzigingen

Lees Verder

Werken met ZZP’ers, hoe zit het met de vervoersvergunning en aantoonbaar eigen vervoer

Wanneer u het keurmerk PayChecked in Transport heeft en u besteedt vervoer uit aan ZZP’ers dan vraagt Stichting PayChecked dat er een gedegen dossier

Lees Verder

Vakantiedagen, hoeveel zijn het er in de cao BGV?

De vakantieperiode is weer begonnen. Werknemers gaan genieten van een welverdiende vakantie, maar hoeveel vakantiedagen heeft uw personeel? In artikel 67a van de cao

Lees Verder

Betaling van eenmalige uitkering cao beroepsgoederenvervoer

In de cao is afgesproken dat iedereen die in dienst is recht heeft op een eenmalige uitkering van maximaal € 250,- bruto. Maar wie

Lees Verder

Norm PayChecked in Transport wordt uitgebreid

De norm PayChecked in Transport is met ingang van 1 januari 2023 uitgebreid met een drietal punten, welke betrekking hebben op de samenwerking met

Lees Verder

BLOG: Inhouden eigen risico bij schade, mag dat?

Tijdens de PayChecked inspecties zien we regelmatig dat er bij de werknemer een inhouding op het loon of de eindafrekening plaatsvindt. Bijvoorbeeld omdat deze

Lees Verder

Recap even Duurzaam inlenen

Op maandag 11 april 2022 vond een verdiepingssessie plaats voor de inleners van flex. Het evenement is door Bureau Cicero in samenwerking met ABN

Lees Verder

Een PayChecked inspectie, wat kan je verwachten

Een vraag die na aanmelding bij Bureau Cicero kan opkomen. In deze blog lichten wij, op hoofdlijnen, de verschillende onderdelen van de PayChecked inspectie

Lees Verder

CAO Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

Bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 28 september 2021 de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur

Lees Verder

Nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer

Relevante wijzigingen cao beroepsgoederenvervoer voor PayChecked Werkgevers en vakbonden hebben eind mei 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over

Lees Verder

Wijziging keurmerkreglement PayChecked in Transport per 1 augustus 2021

Het keurmerkreglement is per 1 augustus op twee punten aangepast. De belangrijkste is dat binnen 6 maanden na de aanvraag bij de stichting moet

Lees Verder

Schrijf u in voor de nieuwsbrief