Pensioen


Update StiPP verheldert controles pensioenverleden 

StiPP heeft geconstateerd dat het pensioenverleden van uitzendkrachten vaak onjuist wordt verwerkt. Dit kan leiden tot risico’s van nabetaling door werkgevers. Werkgevers dienen zelf

Lees Verder

Nieuwe afspraak over pensioenregeling uitzendkrachten

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakbonden FNV, CNV en De Unie

Lees Verder

StiPP verheldert controles pensioenverleden

StiPP controleert steekproefsgewijs of de aangeleverde deelnemersgegevens juist en volledig zijn. In de afgelopen periode heeft StiPP bij deze controles extra gelet op de

Lees Verder

Nieuwe pensioenregeling

Verwachte wijzigingen nieuwe pensioenregeling per 1 juli 2023 De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Hierin is opgenomen dat de wachttijd

Lees Verder

Reminder: Belangrijke wijzigingen StiPP regeling en pensioengrondslag per 01-01-2022

Per 1 januari 2022 zijn er grote veranderingen in de referteperiode én de pensioengrondslag van het StiPP pensioen. Er is besloten om de referteperiode

Lees Verder

Nieuw pensioen voor de payroll medewerker

Per 1 januari 2020 trad de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. De payrollmedewerker heeft vanaf dat moment recht op dezelfde beloningsvoorwaarden als de medewerker op de eigen loonlijst van de

Lees Verder

Belangrijke wijziging aanmelding StiPP pensioengrondslag per 01-01-2022

Per 1 januari 2022 veranderd de referteperiode en de pensioengrondslag van het StiPP pensioen. Er is besloten om de referteperiode terug te brengen van

Lees Verder

Covid-19 en pensioenpremie: diverse fondsen bieden uitstelregelingen

Gezien de vele regelingen die er van overheidswege reeds bekendgemaakt zijn, hierbij een update met betrekking tot de mogelijkheid tot het verzoeken tot uitstel

Lees Verder

Schrijf u in voor de nieuwsbrief